Spring naar inhoud
Jouw omgeving

Kliniek

Als je bij ons opgenomen wordt

In onze kliniek kom je natuurlijk niet zomaar: jouw ontwikkeling is in gevaar. In de kliniek is 24/7 iemand in de buurt. Per week kijken we samen of de behandeldoelen gehaald zijn. Vaak lukt het om de opname binnen enkele weken af te sluiten. Vaak blijven je ouders of verzorgers ook bij ons op de kliniek. Er zijn drie soorten opname mogelijk.

Intensieve zorg voor jongeren

Soms is intensieve zorg op de kliniek beter dan af en toe een afspraak op de polikliniek. Als je veel problemen hebt kan een opname soms een korte tijd nodig zijn. Bijvoorbeeld problemen door een trauma, angst, stemmingswisselingen, depressie of autisme.

Een opname betekent dat je een aantal weken bij ons verblijft, dag en nacht. Je krijgt een paar uur per dag therapie. Je hebt een eigen kamer, je vrienden mogen op bezoek komen en je kunt gewoon naar buiten. Zodra het kan ga je af en toe naar huis. In het weekeinde bijvoorbeeld. Of je hebt oefendagen thuis. Je oefent dan thuis de dingen die je in de kliniek hebt geleerd.

Een opname is altijd een onderdeel van een behandeling thuis of op één van onze locaties. Je gaat zo snel het kan weer naar huis. 

KINGS: Intensieve gezinsbehandeling

Bij intensieve gezinsbehandeling nemen we je hele gezin op. Jij en je ouders en misschien broers of zussen verblijven een paar weken bij ons op het terrein.

Intermezzo: Onze crisisopvang

Als je in een crisissituatie zit, kiezen we bij voorkeur voor Intensive Home Treatment. Dat betekent dat we de crisis thuis proberen te behandelen. Dat doen we om opname in de kliniek te voorkomen. Want wij vinden dat behandeling in jouw eigen omgeving het beste is.

Soms gaat dat niet. Dan kun je terecht bij Intermezzo, onze crisisopvang. Tijdens een korte opname proberen we de crisis weg te nemen of te voorkomen. Je hebt een eigen kamer bij ons en je mag bezoek ontvangen. In de eerste 48 uur nemen we niet alleen jou op, maar ook iemand die voor jou belangrijk is.  Je hoeft niet bij ons in behandeling te zijn om gebruik te maken van de crisisopvang.