Training ADI-R

In samenwerking met het UMC Utrecht heeft Accare een training ontwikkeld, waarin men leert de ADI-R juist te gebruiken en te interpreteren. Na deze training kan het instrument volgens de standaard gebruikt worden.

              

Inhoud

Het Autisme Diagnostisch Interview Revised is een semi-gestructureerd diagnostisch interview over de ontwikkeling en het gedrag van een kind, dat wordt afgenomen bij de ouder of verzorger. De ADI-R kwantificeert de drie domeinen van autismespectrumstoornissen: wederkerige sociale interactie, communicatie en spel, beperkte repetitieve en stereotiepe gedragspatronen. Daarnaast komen onder meer de achtergrond van het kind en ontwikkeling in de eerste jaren aan de orde.
De ADI-R is alleen gericht op een classificatie van autisme, niet van autismespectrumstoornissen.

De training wordt afgesloten door een opname te maken van een eigen afname ADI-R, met ingevuld interviewboekje en algoritme. Deze afname wordt beoordeeld door de trainers op de wijze van afnemen (standaardisatie).
Op de terugkomdag scoort de deelnemer een consensusband; hierop wordt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bepaald.

Voor wie

Psychologen, orthopedagogen, psychiaters met kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingsstoornissen.

Inschrijving

Er staat op dit moment geen training gepland. Heb je interesse om deel te nemen? Laat het ons weten via dit formulier.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de relevante beroepsverenigingen.

Het certificaat wordt verstrekt bij een aanwezigheid van 100% en het met goed gevolg afleggen van de toetsing.

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond de ADOS-2 en ADI-R, laat uw contactgegevens dan achter op de maillijst.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.