BPTG training Face 2 Face

Behavioral Parent Training Groningen - voor kinderen met ASS of ADHD en gedragsproblemen

Een van de manieren om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen is door ouders een aantal gedragstherapeutische vaardigheden te leren, waarmee ze lastig gedrag van hun kind kunnen verminderen en gewenst gedrag kunnen uitbreiden. Accare heeft een oudertraining ontwikkeld, de ‘Behavioral Parent Training Groningen’ (BPTG). BPTG kan individueel en in een groep gegeven worden en is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Training

In deze 2-daagse training wordt de Individuele versie van BPTG behandeld. Tijdens de training staat het oefenen met dit protocol centraal, de theorie komt slechts kort aan bod. Gedegen kennis over ADHD en ASS wordt als bekend verondersteld.

Er wordt in de training veel geoefend door middel van rollenspellen. Alle deelnemers hebben hier een actieve rol in. Vooraf ontvangen de deelnemers informatie over welke rollenspelen ze wanneer gaan doen, inclusief benodigde rolinformatie. Bij de verdeling van de rollenspelen zullen de trainers rekening houden met de individuele leerdoelen van de deelnemers. Daarom wordt vooraf aan de cursisten gevraagd concrete leerdoelen en gewenste oefenthema's door te geven.

Voor wie

De training is bedoeld voor behandelaren die graag getraind worden in een protocollaire gedragstherapeutische behandeling voor ouders van kinderen met ADHD of ASS en die vervolgens daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met de oudertraining. Voor deelname aan de training is 100% aanwezigheid vereist.
Behandelaren met de volgende achtergrond kunnen deelnemen:

  • Cognitief gedragstherapeutisch werker i.o. met afgerond cursorisch deel*
  • Cognitief gedragstherapeutisch werker*
  • Basispsycholoog / orthopedagoog*
  • GZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist, zonder basiscursus gedragstherapie
  • GZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist, met basiscursus gedragstherapie
  • Gedragstherapeut

*Niet BIG geregistreerde behandelaren die geen gedragstherapeut zijn, dienen supervisie geregeld te hebben voor na de training.

Inschrijven

Deelname kost € 575,- per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch en materiaal dat tijdens de training gebruikt wordt.

Inschrijfformulier mei 2019
Data: 9 + 23 mei
Sluitdatum inschrijving: 2 april
Locatie: Accare, Stationsplein 12, Assen 
Trainers: Myrte Geres en Janet Bosma

Inschrijfformulier oktober 2019
Data: 3 + 17 oktober
Sluitdatum inschrijving: 1 september
Locatie: Accare, Stationsplein 12, Assen 
Trainers: Marijn Nijboer en Fenniek Plomp

Literatuur

Aanvullende informatie over het groepsprotocol voor ADHD is te vinden op de website van de NJI.
Aanvullende informatie over het individuele protocol voor ASS staat beschreven in: Warners, S. van, & Hoofdakker, B.J. van den. (2014a). Protocollaire oudertraining bij kinderen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblemen. In C. Braet & S. Bögels (red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten (pp.225-289). Amsterdam: Boom.
Daarnaast is het boek ‘Sociaal onhandig’ geschreven voor ouders, ter ondersteuning van de oudertraining: Van der Veen-Mulders, L., Serra, M., Van der Hoofdakker, B. J., & Minderaa, R. B. (2001). Sociaal Onhandig. De opvoeding van kinderen met PDD NOS en ADHD.

Praktisch

Er is accreditatie aangevraagd bij: FGzPt, NIP/NVO, VSR en VGCt.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans wordt ons scholingsaanbod goedgekeurd.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid en actieve deelname.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.