Cursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker

De Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt getraind om gedragstherapeutische interventies kundig te verrichten onder eindverantwoordelijkheid van een gedragstherapeut.

Gedurende 9 bijeenkomsten komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

 • De cognitief gedragstherapeutische denk- en werkwijze en het gedragstherapeutisch proces, functie en betekenisanalyse, holistische theorie
 • Mediatietherapie, met aandacht voor ASS en ADHD
 • Behandeling van angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma en emotieregulatiestoornissen bij kinderen en jeugdigen
 • Schematherapeutische technieken bij kinderen en jeugdigen
 • A-specifieke factoren en de therapeutische context

Tijdens de cursusdagen zal vooral veel geoefend worden met vaardigheden en het toepassen van  (cognitief) gedragstherapeutische technieken. Zoveel mogelijk (leer)theoretisch verantwoord en evidence based werken staan centraal.

Voor wie

Binnen de GGZ werkzame collega’s met een op de GGZ of GZ gerichte vooropleiding op minimaal HBO-niveau, zoals SPH, MWD of Verpleegkunde.

Door wie

De Cursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Klaas Molenkamp, Klinisch psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut/supervisor VGCt. Klaas Molenkamp is tevens hoofddocent van de cursus. Mogelijke mededocenten zijn:

 • Laura van der Weg, GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut VGCt
 • Eelje Dijk, GZ-psycholoog/GIOS en Cognitief Gedragstherapeut VGCt
 • Pijke Dijkema, vaktherapeut/PMT en Cognitief Gedragstherapeutisch werker VGCt
 • Leonie van Ginkel, GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut/supervisor VGCt

Wanneer en inschrijven

INSCHRIJFFORMULIER uitvoering 2018 11

 • 6 november
 • 20 november
 • 4 december
 • 18 december
 • 15 januari (2019)
 • 29 januari
 • 12 februari
 • 26 februari
 • 12 maart
 • Reservedata 26 maart en 9 april

Inschrijven kan tot 6 oktober.

Locatie voor beide uitvoeringen: Accare, locatie Assen, Stationsplein 12

Kosten

Deelname kost € 1795,-- Dit is inclusief koffie/thee, lunches op cursusdagen, certificaat.
Voor medewerkers van Accare wordt een aangepaste prijs gehanteerd.

Naast de 9 cursusdagen zijn er minstens 50 uren nodig voor literatuurstudie en circa 12 uren voor praktische opdrachten.

Aangeschaft dient te worden:
Heycop ten Ham, B., Vos, B. de, Hulsbergen, M. (2012): Praktijkboek Gedragstherapie - deel 1, Handboek voor gedragstherapeutisch werkers. Amsterdam, Boom. ISBN 9789461051707.
Overige literatuur wordt digitaal aangeboden.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door SKJ en VGCt.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans wordt ons scholingsaanbod goedgekeurd.

100% aanwezigheid is vereist (conform de eisen van de VGCt). De literatuur wordt in gedeelten (per bijeenkomst) getoetst. Ook zal er aandacht zijn voor praktische opdrachten.
Het VGCt-erkend certificaat wordt ontvangen na succesvolle afronding van deze cursus, mits de deelnemer werkzaam is binnen de GGZ en aan de vooropleidingseisen voldoet. Als een deelnemer uiteindelijk ook ingeschreven wil worden in het VGCt-Register Gedragstherapeutisch Medewerker, dient deze na succesvol afronden van de cursus nog 40 uur supervisie te volgen bij een binnen de eigen instelling werkzame gedragstherapeut die is geregistreerd bij de VGCt.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze cursus.