Groepsleertherapie CGt Plus

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is leertherapie verplicht. Accare organiseert een 5-daagse groepsleertherapie, die overeenkomt met 25 sessies leertherapie. Wij bieden je Groepsleertherapie CGT 'Plus' want we werken in kleine groepjes met 2 leertherapeuten en het is ook geschikt voor psychotherapeuten i.o. en KP-ers i.o. Met deze leertherapie wordt (ondermeer) voldaan aan de eisen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). 

Inhoud

In deze 5-daagse groepsleertherapie staat het cognitief gedragstherapeutisch proces centraal. Kennis en vaardigheden rond dit proces worden opnieuw belicht.

Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid het therapeutisch proces te ervaren, doordat zij in en door het proces begeleid wordt door 2 leertherapeuten VGCt. De intentie is dat je je als deelnemer meer bewust wordt van eigen perspectief-inperkende cognities en/of assumpties, schema’s, en dat je jezelf effectiever zult kunnen hanteren als instrument in het therapeutisch proces.

Ontdekte patronen (emotioneel ontlokte reacties, meer intentioneel vermijdende gedragingen, e.d.) kunnen in de groep als leerzame verschijnselen worden bestudeerd.

De groep wordt meerdere gezamenlijke speelse, ervaringsgerichte en tot reflectie uitnodigende situaties aangeboden. De ervaringsruimte blijft groot en wordt wellicht nog uitgebreid, waarbij veiligheid en respect voor ieders grenzen gewaarborgd zal zijn, evenals plezier!

De afgelopen groepsleertherapie is beoordeeld met een 9 als gemiddeld rapportcijfer.

Voor wie

De groepsleertherapie is bestemd voor cognitief gedragstherapeuten i.o., psychotherapeuten i.o. en klinisch psychologen i.o. die in het kader van hun opleiding leertherapie moeten volgen.

Inschrijven

De kosten voor deelname zijn € 1.895,- inclusief lunch, koffie en thee.

Data: 13 september, 4 oktober, 18 oktober, 22 november en 20 december 2019
Sluitdatum inschrijving: 13 augustus
Locatie: Accare Assen, Stationsplein 12.
Leertherapeuten: Jiska Weijermans en Femy Wanders

Inschrijfformulier

Certificaat

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid.

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze leeractiviteit.