DSM-5, online scholing voor professionals van Accare

LET OP: Bekijk de opnamen buiten de werkomgeving!

Op deze pagina vind je de links naar de opnames die we hebben gemaakt over de DSM-5. De behandelaren van Accare krijgen als eerste de uitnodiging om deze opnames te bekijken. Na enige tijd zullen de opnames ook extern beschikbaar gesteld worden.

De uitleg die hierna volgt geldt voor Accare-medewerkers.

We vragen je eerst te kijken naar het voorgerecht. Hierin benoemen verschillende belanghebbenden de voor- en nadelen die zij zien met betrekking tot de DSM5 en verwoordt Peter Dijkshoorn de betekenis en de waarde van de DSM-5 in de huidige jeugdhulp.

Vervolgens is er een keur aan amuses en hoofdgerechten, waarin de relevante stoornissen uit de DSM-5 worden besproken.

Accreditatie

Voor deze scholing is accreditatie toegekend door V&V, VSR, NVP, NIP/NVO en NVvP. Om hiervoor in aanmerking te komen:

  • Bespreek de opnames op consequenties voor de dagelijkse praktijk in je team
  • Vul de presentielijst in
  • Geef een schriftelijke terugkoppeling en stuur deze samen met de presentielijst naar Accare Opleidingen

Evaluatie

We willen graag weten hoe je deze scholing (inhoud en vorm) beoordeelt en vragen je het anonieme beoordelingsformulier in te vullen.

Menu DSM-5

Voorgerecht

Amuses

Hoofdgerecht

Vragen of opmerkingen kunnen via de mail gesteld worden aan Accare Opleidingen