PICS/TTI

PICS staat voor Parent Interview for Child Symtoms. Dit semigestructureerde interview biedt diagnostische informatie uitsluitend op basis van directe gedragsobservaties door ouders in het dagelijks leven van het kind, met als doel het in kaart brengen van DSM-IV symptomen voor ADHD, ODD en CD (zowel in de school- als in de thuissituatie).

TTI staat voor Teacher Telephone Interview. Dit semigestructureerde telefonisch interview wordt afgenomen door de leerkracht en biedt diagnostische informatie op basis van gedragsobservaties door leerkrachten op school met als doel het in kaart brengen van DSM-IV symptomen voor ADHD, ODD en CD (in de schoolsituatie).

Tijdens de 2-daagse training PICS/TTI staat het oefenen (in kleine groepjes) centraal, er wordt slechts kort stilgestaan bij de theorie/achtergrond. Gedegen kennis over ADHD en gedragsstoornissen wordt als bekend verondersteld. Ook zal er over een gedeelte van de stof (definities van de symptomen van ADHD en ODD) een toets worden afgenomen.

Voor wie

- Gedragswetenschappers die meegekeken hebben bij afname PICS plus eventueel TTI
- HBO-ers die:

  • meegekeken hebben bij afname PICS plus eventueel TTI
  • affiniteit  en ervaring hebben met diagnostische gespreksvoering
  • affiniteit hebben met deze doelgroep
  • uitgebreid op de hoogste zijn van de verschillende classificaties van de DSM (dus niet alleen ADHD en GS, maar in de breedte)

Inschrijven

Deelname kost € 575,- per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch en materiaal dat tijdens de training gebruikt wordt. Deelnemers van Accare krijgen een korting op dit tarief.

Inschrijfformulier mei 2019
Data: 7 en 21 mei
Sluitdatum inschrijving: 5 april
Locatie: Accare, Stationsplein 12 in Assen
Trainers: Marijn Nijboer en Karina Hoeksewever-Hanegraaf

Inschrijfformulier oktober 2019
Data: 28 oktober en 4 november
Sluitdatum inschrijving: 26 september
Locatie: Accare, Stationsplein 12 in Assen
Trainers: Marieke van der Meer en Riekje Doornbos

Praktisch

Er is accreditatie aangevraagd bij: NVvP, NIP/NVO en VSR.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans wordt ons scholingsaanbod goedgekeurd.

Het bewijs van deelname wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid. Binnen Accare maakt de training onderdeel uit van een groter opleidingstraject met praktische begeleiding, andere instellingen kunnen dit ook volgen om een certificaat te behalen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.