Refereerbijeenkomsten Assen

              

           

Accare, Ambiq, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, Yorneo en OCRN organiseren gezamenlijk refereerbijeenkomsten voor Noordoost-Nederland.

Genoemde instellingen slaan de handen ineen om behandelaars, docenten, beleidsmakers en leidinggevenden werkzaam in de zorg voor jeugd, vijf keer per jaar een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.

Voor iedere refereerbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG. Doorgaans worden onze aanvragen goedgekeurd.

Locatie van deze bijeenkomsten is theater De Nieuwe Kolk in Assen.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Assen.

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Zwolle met andere thema's en data.

Informatie en link naar inschrijfformulier rechtstreeks ontvangen? Inschrijven op de maillijst

Data 2019 

  • 12 februari: Infant Mental Health
  • 9 april: Eetstoornissen bij Adolescenten
  • 11 juni: De Gezonde Professional
  • 8 oktober: Jeugdhulp en Onderwijs
  • 10 december: geneesmiddelencommissie

Dinsdag 12 februari: Infant Mental Health

De kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen ouder/verzorger en kind is een belangrijke voorspeller voor het ontstaan van ontwikkelingsproblemen en psychopathologie bij kinderen en volwassenen. Er wordt specifiek ingegaan op de risicofactoren van het jonge kind en ouders, opvoedsituaties, stress en trauma. Er wordt gesproken over de impact van onveiligheid, stress en trauma op het brein, de opvoeding en de ontwikkeling. Juist bij jonge kinderen is sprake van een eenheid, waarin een onderscheid tussen soma en psyche niet mogelijk is. Kennis over de vroege ontwikkeling, gehechtheid en de relatie met latere problematiek is cruciaal om invloed te kunnen uitoefenen op de intergenerationele overdracht van ouders naar kinderen en het behandelen van de negatieve gevolgen tijdens adolescentie en volwassenheid. Deze avond is interessant voor hulpverleners die werken met kinderen en adolescenten, maar ook voor hulpverleners die werken met volwassenen in hun rol als (groot-)ouder of opvoeder.

Het thema wordt belicht vanuit meerdere perspectieven:
Nynke Kuindersma bespreekt vanuit medisch perspectief de gevolgen van stress en trauma. Esther van der Zee bespreekt vanuit ontwikkelingsperspectief de gevolgen van problemen in de gehechtheid en Judith Visser bespreekt de risico’s vanuit een sociaal perspectief op veiligheid.

Sprekers

  • Nynke Kuindersma, kinderarts, fellow sociale pediatrie
  • Esther van der Zee, klinisch psycholoog
  • Judith Visser, vertrouwensarts

Programma
17.00-18.00       Inschrijven en broodjes
18.00-18.05       Opening
18.05-18.50       Regulatieproblemen en medisch trauma bij jonge kinderen
18.50-19.30       Differentiatie en verbinding in balans! Van gehechtheid naar persoonlijkheid... Van ukkie naar geïntegreerde volwassene...
19.30-19.50       Pauze
19.50-20.15       vervolg lezing Differentiatie en verbinding in balans!
20.15-20.50       Trauma's op jonge leeftijd, de gevolgen in de rest van je leven
20.50-21.00       Vragen en afsluiting


Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP/NVO, NVvP, SRVB,  VSR, FGzPt

Live-streaming

De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname en géén accreditatiepunten.

Nieuw systeem
We testen een nieuw systeem voor de registratie van aanwezigheid: u krijgt een aantal dagen voor de bijeenkomst uw ticket per mail. Deze kunt u op uw telefoon of geprint meenemen. Het ticket wordt bij binnenkomst en vertrek gescand. Op basis van aanwezigheid ontvangt u digitaal een bewijs van deelname. Zonder geldig ticket kunt u niet deelnemen.

Inschrijven 
Tot en met 5 februari a.s. kan worden ingeschreven, inschrijving is verplicht. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen. 

Inschrijfformulier

Regels en praktische zaken