Refereerbijeenkomsten Assen

              

           

Accare, Ambiq, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, Yorneo en sinds kort OCRN organiseren gezamenlijk refereerbijeenkomsten voor Noordoost-Nederland.

Genoemde instellingen slaan de handen ineen om behandelaars, docenten, beleidsmakers en leidinggevenden werkzaam in de zorg voor jeugd, vijf keer per jaar een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.

Voor iedere refereerbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG. In overleg kan er (tegen meerkosten)  accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans worden onze aanvragen goedgekeurd.

Locatie van deze bijeenkomsten is theater De Nieuwe Kolk in Assen.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Assen.

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Zwolle met andere thema's en data.

Data 2018 en thema's

  • 13 februari: slaapstoornissen
  • 10 april: verslavingsproblematiek; gamen, social media
  • 12 juni: trauma bij vluchtelingenkinderen
  • 9 oktober: dwangstoornissen
  • 11 december: geneesmiddelencommissie

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 april 2018

Thema: Verslavingsproblematiek; gamen, social media

Marcel Seuninga, preventiefunctionaris VNN, zal een presentatie verzorgen met betrekking tot gameverslaving, met name vanuit de optiek van preventie. Aan de orde komen vragen als: hoe groot is de rol van ‘gamen’ in het leven van jongeren? Wat maakt gamen aantrekkelijk? Hoeveel tijd wordt er besteed aan gamen? En uiteraard komt ook aan de orde wanneer recreatief gamen over gaat in een obsessieve bezigheid. De kenmerken  van gameverslaving zullen de revue passeren. Tips voor jongeren, ouders en professionals zullen niet ontbreken.
 
Simone Lammers, jongerenhulpverlener bij VNN, zal in haar presentatie vervolgens stil staan bij de belevingen van jongeren tijdens intensief gamen, waarbij ook de overeenkomsten met andere soorten verslavingen duidelijk zullen worden. Factoren die kwetsbaarheid vergroten krijgen de aandacht, evenals veel voorkomende comorbiditeit. En uiteraard worden evidence based behandelmethodes toegelicht en worden effectieve ingrediënten van protocollaire behandelingen onder de loep genomen. Met name de community reinforcement approach, aspecten van motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie worden toegelicht met betrekking tot gameverslaving.

De bijeenkomst start met een promopitch over het onderzoek van Greetje Holwerda, verpleegkundige in opleiding tot specialistbij Accare, naar gamegedrag bij kinderen en jongeren met ADHD en het onderzoek van Wessel Buschers, eveneens verpleegkundige in opleiding tot specialist en werkzaam bij Accare,  naar gamegedrag van jongeren waarbij ingezoomd wordt op de verschillen in beleving van de ouder en de jongere.

Livestreaming
De bijeenkomst is nu ook individueel live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname en géén accreditatiepunten.
 
Accreditatie
Voor iedere refereerbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG. In overleg kan er (tegen meerkosten)  accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans worden onze aanvragen goedgekeurd.


Deelnemen
Om te kunnen deelnemen moet u zich hebben ingeschreven en van ons een bevestiging van deelname hebben ontvangen. Het is niet mogelijk nog in te schrijven.

Regels en praktische zaken

Inschrijven op de maillijst