Refereerbijeenkomsten Assen

     

            

Accare, Ambiq, Elker, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, Yorneo en OCRN slaan de handen ineen om professionals werkzaam in de jeugdzorg een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden.

Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Locatie van deze bijeenkomsten is theater De Nieuwe Kolk in Assen.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Assen.

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Zwolle met andere thema's en data.

Data 2019

  • 8 oktober: Jeugdhulp en Onderwijs
  • 10 december: geneesmiddelencommissie: ADHD; nieuwe inzichten in de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling

Data 2020

11 februari, 14 april, 9 juni, 6 oktober, 8 december (thema's volgen)

Aankondigingen per mail ontvangen? Inschrijven op de maillijst kan via deze link.

Dinsdag 8 oktober: Jeugdhulp en Onderwijs

Onderwijs en Jeugdhulp staan samen voor de uitdaging om voor kinderen zoveel mogelijk te realiseren dat zij naar school gaan in hun eigen omgeving, ook als sprake is van een bijzondere leer- of opvoedingsvraag. Durven wij met elkaar anders te gaan kijken; in plaats van ‘het kind moet eruit’ naar ‘wat heeft dit kind nodig, wat zijn de ondersteuningsbehoeften van dit kind en hoe kunnen wij hier met elkaar aan tegemoet komen?” Hoe mooi is het als een leerkracht een moeilijke leerling niet meer moeilijk vindt. Wat is de waarde als je als hulpverlener terug kunt kijken op een goed, gezamenlijk met onderwijs doorlopen traject. Kun je voorkomen dat dit kind van school moet veranderen of doorverwezen moet worden naar specialistische jeugdhulp? Kunnen wij met dit anders kijken een bijdrage leveren aan een toename van kinderen die kunnen (blijven) deelnemen aan regulier onderwijs? Wat is nodig, wat is mogelijk en wat is realiteit.
 
Op deze avond wordt dit thema door deskundigen vanuit verschillende perspectieven belicht. Vanuit verschillende perspectieven willen we komen tot een gedeeld perspectief, omdat onderwijzend personeel en hulpverleners voor dezelfde maatschappelijke uitdaging  staan. Doelstelling is dat u geïnspireerd en met vertrouwen in de mogelijkheden voor samenwerking tussen zorg en onderwijs naar huis gaat. De avond is geslaagd als het lukt om naar gedrag van kinderen te kunnen kijken vanuit het perspectief “wat heeft dit kind nodig?” en het perspectief: “dit kind moet er uit”  te voorkomen.  Uiteindelijk willen we met elkaar realiseren dat meer kinderen op een goede manier in het (regulier) onderwijs kunnen participeren. 


Het programma start met een promopitch door Anne Smit; zij vertelt over haar promotieproject waarin ze onderzoekt of leraren die lesgeven aan leerlingen met autisme baat hebben bij een e-learning cursus over autisme. Ze onderzoekt ook wat deze leraren weten van, kunnen met, doen voor en vinden van leerlingen met autisme. Ze wil weten welke invloed de kennis, houding en vaardigheden van leraren hebben op het welzijn van leerlingen met autisme en hun ouders. In haar pitch vertelt Anne waarom en hoe ze dit doet en hoe dit aansluit bij internationaal onderzoek. 

Bert Wienen gaat in zijn lezing in op de rol van medicalisering en leefstijlpolitiek in het regulier onderwijs. Hij promoveerde op een proefschrift over inclusief onderwijs en de rol van diagnoses daarbinnen aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Het onderwerp heeft al lange tijd zijn belangstelling. Steeds meer kinderen in het regulier onderwijs krijgen psychische hulp of medicatie vanwege AD(H)D, angst of depressie. De belangrijke vraag die we volgens Wienen tot ons moeten laten doordringen is: Waarom organiseren en vormen we de samenleving zo dat er zoveel kinderen en jongeren een vorm van jeugdhulp nodig hebben?

Programma:
18.00 uur  Opening door de avondvoorzitter
18.05 uur  Promopitch 
18.20 uur  Lezing Bert Wienen
19.05 uur  Pauze
19.30 uur  Debat/paneldiscussie
20.15 uur  Vragen 
20.25 uur  Afsluiting
 
Sprekers:

  • Anne Smit, promovenda bij Accare
  • Bert Wienen, psycholoog, onderwijskundige, associate lector Hogeschool Windesheim
  • Panel met daarin o.a. Bert Wienen, een leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen, gedragswetenschappers van het CJG Hoogeveen en Ambiq en een schoolpsycholoog van Portalis, staat onder leiding van Carlijn Molewater, teamleider RENN 4

Accreditatie
Vanwege de opzet van deze bijeenkomst, met één lezing en veel tijd voor discussie en gesprek, is er geen accreditatie mogelijk. 

Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. Uitgesteld kijken of later opnamen terugkijken kan niet.
Op het inschrijfformulier kunt u kiezen voor de optie livestream.


Toegangsticket
U krijgt een aantal dagen voor de bijeenkomst uw ticket per mail. Deze kunt u op uw telefoon of geprint meenemen. Het ticket wordt bij binnenkomst en vertrek gescand. Op basis van aanwezigheid ontvangt u digitaal een bewijs van deelname. Zonder geldig ticket kunt u niet deelnemen.

Inschrijven 
Tot en met 7 oktober kan worden ingeschreven mits er plek is. Ook voor het volgen van de bijeenkomst via de livestream moet worden ingeschreven. 

Inschrijfformulier

De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, geldt er een aantal uitgangspunten.