Refereerbijeenkomsten Assen

                

              

Accare, Ambiq, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, Yorneo en OCRN organiseren gezamenlijk refereerbijeenkomsten voor Noordoost-Nederland.

Genoemde instellingen slaan de handen ineen om behandelaars, docenten, beleidsmakers en leidinggevenden werkzaam in de zorg voor jeugd, vijf keer per jaar een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.

Voor iedere refereerbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG. Doorgaans worden onze aanvragen goedgekeurd.

Locatie van deze bijeenkomsten is theater De Nieuwe Kolk in Assen.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Assen.

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Zwolle met andere thema's en data.

Informatie en link naar inschrijfformulier rechtstreeks ontvangen? Inschrijven op de maillijst

Data 2019 

  • 9 april: Eetstoornissen bij Adolescenten
  • 11 juni: Tussen de oren of in de genen; over genetica en psychiatrie
  • 8 oktober: Jeugdhulp en Onderwijs
  • 10 december: geneesmiddelencommissie

Dinsdag 9 april: Eetstoornissen bij Adolescenten

Eetstoornissen bij adolescenten vormen een complex probleem. De ziekte heeft een enorme impact op de jongere en het gezin/ omgeving. Gezien het psychische en somatische aspect is een goede samenwerking tussen de diverse disciplines van groot belang.

Het thema zal dan ook belicht worden vanuit verschillende perspectieven.

De avond start met een promopitch over het thema. De bijeenkomst vervolgt met een ervaringsdeskundige moeder die vertelt over haar dochter. Haar dochter leed aan anorexia. Een lange strijd voerde haar dochter tegen de eetstoornis, maar ook tegen depressieve en suïcidale gedachten. Uiteindelijk was de strijd voor haar te zwaar en ze besloot uit het leven te stappen, daarmee kwam er helaas een eind aan haar veel te korte leventje en overleed zij op 15 jarige leeftijd.
De tweede lezing zal gaan over de lichamelijke aspecten van eetstoornissen vanuit medisch perspectief (kinderarts). Wat zijn de kenmerken en wat is de behandeling.
De laatste voordracht zal meer ingaan op de psychische aspecten van de ziekte en de diverse behandelprogramma’s.

Sprekers:
Patricia de Boer, ervaringsdeskundige moeder
Annemarie van Bellegem, kinderarts
Hermien Elgersma, klinisch psycholoog

18.00     Promopitch
18.15     Ervaring van een ouder
18.45     Lichamelijke aspecten van eetstoornissen vanuit medisch perspectief
19.45     Pauze
20.05     Psychische aspecten van de ziekte en de diverse behandelprogramma’s
20.55     Vragen en afsluiting

Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan geen bewijs van deelname en geen accreditatiepunten. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen.

Accreditatie
Voor deze refereerbijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij NVvP, FGzPt, SRVB, VSR, NIP/NVO (en dus SKJ).

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Heeft u zich inngeschreven dan heeft u een aantal dagen voor de bijeenkomst uw toegangsbewijs per mail ontvangen. Deze kunt u op uw telefoon meenemen, of geprint. Het toegangsbewijs wordt bij binnenkomst en vertrek gescand. Zonder geldig toegangsbewijs kunt u niet deelnemen.

Praktische zaken
De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, geldt er een aantal uitgangspunten.