Refereerbijeenkomsten Assen

              

           

Accare, Ambiq, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, Yorneo en sinds kort OCRN organiseren gezamenlijk refereerbijeenkomsten voor Noordoost-Nederland.

Genoemde instellingen slaan de handen ineen om behandelaars, docenten, beleidsmakers en leidinggevenden werkzaam in de zorg voor jeugd, vijf keer per jaar een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.

Voor iedere refereerbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG. Doorgaans worden onze aanvragen goedgekeurd.

Locatie van deze bijeenkomsten is theater De Nieuwe Kolk in Assen.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Assen.

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Zwolle met andere thema's en data.

Informatie en link naar inschrijfformulier rechtstreeks ontvangen? Inschrijven op de maillijst

Data 2018/2019 

  • 9 oktober: dwangstoornissen 
  • 11 december: geneesmiddelencommissie
  • 12 februari
  • 9 april
  • 11 juni
  • 8 oktober
  • 10 december

Dinsdag 9 oktober. Thema: “Het moet van binnen”, over stoornissen uit het dwangstoornisspectrum

In deze bijeenkomst worden de diverse verschijningsvormen van de dwangstoornis besproken en de daaraan verwante stoornissen zoals de BDD, TTM, SP en hoarding disorder. Deze laatste aandoeningen zijn veel minder bekend ondanks het feit dat ze een behoorlijke prevalentie hebben. Behalve het klinisch beeld zal ook ingegaan worden op de innerlijke beleving en zal besproken worden welke behandeling is aangewezen.

In de lezing voor de pauze bespreekt Menno Oosterhoff de verschillende vormen van de dwangstoornis, waarbij veel klinische voorbeelden gegeven zullen worden. Vooral zal ingegaan worden op de innerlijke beleving om de dwangstoornis begrijpelijker te maken. Het verband met de ticsstoornissen zal daarbij ook aan de orde komen. Ingegaan zal worden op het klinisch beeld, de oorzaken, comorbiditeit, OC-spectrum.
 
In het tweede deel komen de diverse behandelvormen aan de orde, waarbij niet alleen voor de inhoud aandacht is maar ook voor de vorm. Intensieve thuisbehandeling is daarbij een nog nauwelijks geleverde vorm, die wel veelbelovend is. 

De avond start met een promopitch door Thaïra Openneer. Zij gaat een pitch houden over een tweetal grootschalige onderzoeken naar ticstoornissen die enige jaren geleden zijn gestart. Ten eerste betreft dit de ‘European Multicentre Tics in Children Study’ (EMTICS), een grootschalige longitudinale studie die zich richt op het samenspel tussen genetische aanleg, auto-immuniteit en omgevingsfactoren als mogelijke oorzaak voor het ontstaan en het beloop van tics. Het tweede project is TS-EUROTRAIN; een Europese samenwerking van twaalf verschillende onderzoeksprojecten uit zes Europese landen die zich richten op genetica, neuroimaging en diermodellen.

Sprekers

  • Thaïra Openeer, promovenda UMCG
  • Menno Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater bij Accare en patiënt
  • Leonieke Vet, klinisch psycholoog/supervisor VCGt bij Accare

Programma

17.00-18.00       Inschrijven en broodjes
18.00-18.10       Promopitch over ticstoornissen
18.10-19.15       OCS (Obsessief Compulsief Syndroom); klinisch beeld en innerlijke beleving
                               door Menno Oosterhoff
19.15-19.35       Pauze
19.35-20.45       Behandeling, CGT en medicatie
                               door Leonieke Vet en Menno Oosterhoff
20.45-21.00       Vragen en afsluiting

Boekhandel Daan Nijman is aanwezig met een selectie boeken over het thema, waaronder 'Vals Alarm' van Menno Oosterhoff. Na afloop van de bijeenkomst zal Menno Oosterhoff aanwezig zijn in de stand om op verzoek het boek te signeren. 

De inschrijving is gesloten. De bijeenkomst is vol.

Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij SKJ jeugd en gezinsprofessionals, NIP/NVO orthopedagogen-generalisten , NVvP, FGzPt, SRVB en VSR

Boekenstand
Boekhandel Daan Nijman is aanwezig met een selectie boeken over het thema, waaronder 'Vals Alarm" van Menno Oosterhoff. Na afloop van de bijeenkomst zal Menno Oosterhoff aanwezig zijn in de stand om op verzoek het boek te signeren. 

Regels en praktische zaken