Refereerbijeenkomsten Assen

                

           

Accare, Ambiq, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, Yorneo en sinds kort OCRN organiseren gezamenlijk refereerbijeenkomsten voor Noordoost-Nederland.

Genoemde instellingen slaan de handen ineen om behandelaars, docenten, beleidsmakers en leidinggevenden werkzaam in de zorg voor jeugd, vijf keer per jaar een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.

Voor iedere refereerbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG. In overleg kan er (tegen meerkosten)  accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans worden onze aanvragen goedgekeurd.

Locatie van deze bijeenkomsten is theater De Nieuwe Kolk in Assen.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Assen.

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Zwolle met andere thema's en data.

Data 2018 en voorlopige thema's

  • 13 februari: slaapstoornissen
  • 10 april: verslavingsproblematiek; gamen, social media
  • 12 juni: trauma bij vluchtelingenkinderen
  • 9 oktober: dwangstoornissen
  • 11 december: geneesmiddelencommissie

Informatie over praktische zaken
Contact met Accare Opleidingen
Inschrijven op de maillijst