Refereerbijeenkomsten Assen

                

              

Accare, Ambiq, Elker/Het Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx, Molendrift, Yorneo en OCRN organiseren gezamenlijk refereerbijeenkomsten voor Noordoost-Nederland.

Genoemde instellingen slaan de handen ineen om behandelaars, docenten, beleidsmakers en leidinggevenden werkzaam in de zorg voor jeugd, vijf keer per jaar een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.

Voor iedere refereerbijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP/NVO, SRVB, SKJ, VSR. Afhankelijk van het onderwerp wordt de aanvraag uitgebreid naar VEN, FGzPt, VGCt en NVRG. Doorgaans worden onze aanvragen goedgekeurd.

Locatie van deze bijeenkomsten is theater De Nieuwe Kolk in Assen.
Bekijk hier een impressie van de refereerbijeenkomsten in Assen.

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Zwolle met andere thema's en data.

Informatie en link naar inschrijfformulier rechtstreeks ontvangen? Inschrijven op de maillijst

Data 2019 

  • 8 oktober: Jeugdhulp en Onderwijs
  • 10 december: geneesmiddelencommissie

Dinsdag 11 juni: Tussen de oren of in de genen; over genetica en psychiatrie

Tijdens deze refereerbijeenkomst is er aandacht voor de huidige stand van zaken rond genetica en psychiatrische aandoeningen. Wat weten we over ontwikkeling en gedrag binnen genetische aandoeningen? Aan bod zal komen wat de huidige stand van zaken is wat betreft wetenschappelijk onderzoek. Welke factoren zijn van belang in de signalering. Wat betekent een genetische aandoening in de dagelijkse praktijk. Wat is het belang van samen optrekken vanuit verschillende kennisparadigma’s (zoals medisch- en gedragswetenschappelijk veld) om complexe vraagstukken op te pakken. En vooral hoe kunnen wij als hulpverleners hiermee omgaan, gericht op cliënten en hun systeem, zowel wat betreft diagnostiek, behandeling als begeleiding.

Programma:

17.00 uur             Onvangst, soep en broodjes
18.00 uur             Overzicht van verbanden en samenhangen en duiding van de rol van genetica binnen psychiatrische stoornissen. Ontstaan van syndromale afwijkingen. Wat weten we nu eigenlijk over de relatie genotype-fenotype?
18.50 uur             Voorbeelden uit de klinische praktijk. Syndromen en hun verschijningsvormen
19.30 uur             Pauze
19.50 uur             Signalering en diagnostiek, waar op te letten
20.20 uur             Behandeling en begeleiding, wat te doen
20.50 uur             Vragen en afsluiting
 
Sprekers:
Paul (P.A.) Mulder, MSc
Promovendus en orthopedagoog bij Jonx Autisme en UMC Amsterdam, locatie AMC (Promotor prof. Dr. Raoul Hennekam, hoogleraar transrelationele genetica; co-promotoren dr. I.D.C. van Balkom en dr. S. Piening)
Drs. Annemiek (A.M.) Landlust
Gezondheidszorgpsycholoog bij Jonx Autisme, cognitief gedragstherapeut i.o.
Annemiek is betrokken bij diagnostiek en behandeling van autisme in combinatie met genetische aandoeningen vanuit het specialistische ASS+ team van Jonx Autisme. Daarnaast is Annemiek betrokken bij verschillende onderzoeken op gebied van genetische aandoeningen.


Accreditatie
Er is accreditatie aangevraagd bij NIP/NVO (geldt ook voor SKJ), accreditatie is toegekend door NVvP, VSR, FGzPt (3 punten), accreditatie voor SRVB bij deelname aan meerdere bijeenkomsten. 

Live-streaming
De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan geen bewijs van deelname en geen accreditatiepunten. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen.

Accreditatie
Voor deze refereerbijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij NVvP, FGzPt, SRVB, VSR, NIP/NVO (en dus SKJ).

Inschrijven

U kunt zich tot en met 10 juni inschrijven, mits er nog plaats is. Heeft u zich ingeschreven dan ontvangt u uw toegangsbewijs per mail. Deze kunt u op uw telefoon meenemen, of geprint. Het toegangsbewijs wordt bij binnenkomst en vertrek gescand. Zonder geldig toegangsbewijs kunt u niet deelnemen. 

Praktische zaken
De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, geldt er een aantal uitgangspunten.