Evaluatie ABFT bijeenkomst 10 september 2019


Evaluatievragen

Middag scholing
Avond refereerbijeenkomst
heel goed
goed
matig
slecht
Heel goed
Goed
Matig
Slecht
N.v.t.
Heel goed
Goed
Matig
Slecht