Training Thuisbehandeling met Ondersteuning van Videoanalyse

Deelnemers aan deze training leren:

  • communicatieprincipes herkennen, verwoorden en bespreken met betrokkenen (ouders, leerkrachten, behandelaars)
  • gedrag analyseren aan de hand van videobeelden vanuit een gedragstherapeutisch kader (functieanalyse <FA> en betekenisanalyse <BA>)
  • de gemaakte analyses te integreren in de (thuis)behandeling

Na de cursus dient de cursist opnamen te maken van een thuisbehandeling, schoolobservatie of behandeling op een behandelgroep. In het begeleide intervisietraject met medecursisten dat op de training volgt, bespreken de cursisten eigen beelden volgens de communicatieprincipes en analyseren zij gedrag vanuit het gedragstherapeutisch kader (FA’s en BA’s).

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van een dagdeel en de intervisie bestaat uit 15 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Voor wie

Academisch en hbo-opgeleide professionals met affiniteit en/of basiskennis van de cognititef gedragstherapie, die kinderen en ouders behandelen waarbij de interactie is verstoord en de opvoedingsvaardigheden niet meer afgestemd zijn op de hulpvraag van het kind.

Inschrijven

De kosten voor deze training zijn € 995,- inclusief koffie/thee, lesmateriaal en certificaat.

Er staat geen training gepland. Interesse voor deelname kan kenbaar gemaakt worden via dit formulier

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de relevante beroepsverenigingen.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.