MASTR protocol

Het MASTR-behandelprotocol is gebaseerd op de behandelervaringen, onderzoeken en publicaties van Ricky Greenwald, klinisch psycholoog en internationaal expert op (o.a.) het gebied van probleemgedrag en trauma.

MASTR is de afkorting van motivation - adaptive skills – trauma resolution. Het behandelprotocol biedt een behandelroute voor jongeren naar een doel en (nieuw) perspectief. Tijdens deze behandeling worden jongeren sterker gemaakt waardoor traumatische ervaringen behandeld kunnen worden en zij beter in staat zijn toekomstige tegenslagen op te vangen. Gedragsproblemen worden door de jongere en hun omgeving beter begrepen en zullen sterk afnemen of verdwijnen.

Training

De stappen in het protocol worden gevolgd en behandelaars leren zelfstandig het protocol toe te passen. Thema's die aan bod komen tijdens de training zijn:

  • Uitleg trauma en post-traumatische stress
  • De invloed van trauma op probleemgedrag
  • Het analyseren van symptomen en probleemgedrag vanuit een traumaperspectief
  • Een visie op traumabehandeling en fases in de behandeling
  • Casusconceptualisatie en uitleg aan de jongere en het gezin (het systeem)
  • Motivatie vergroten en overeenstemming t.a.v. behandeldoelen
  • Behandelplan

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:

  • Aan cliënten uit te leggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden
  • Een systematisch en volledig behandelplan op te stellen voor traumabehandeling
  • Een  traumabehandeling uit te voeren

Voor wie

Mensen die in de hulpverlenig werkzaam zijn en die met jongeren en kinderen werken waarbij de problematiek van het kind mede door trauma wordt aangestuurd. Kennis van de cognitieve gedragstherapie is gewenst.

Door wie

Caroline Ploeg, orthopedagoog-generalist, gedragstherapeut VGCt , mindfulnesstrainer en EMDR-therapeut practitioner.
Femy Wanders-Mulder, klinisch psycholoog / psychotherapeut en geregistreerd EMDR-therapeut.
Beiden zijn werkzaam bij Accare.

Wanneer in 2018

De training duurt 2,5 dag; 2 dagen aaneengesloten en een dagdeel drie weken later.

Data training(en) in 2018 zijn nog niet bekend

Kosten

Deelname aan deze training kost € 575,- Bij deze prijs zijn inbegrepen: koffie/thee, lunch en certificaat.

Inschrijven

Interesse voor deelname kan kenbaar gemaakt worden via dit formulier

Boek

Deelnemers moeten beschikken over het boek Behandeling van gedragsproblemen, een trauma-georiënteerde benadering van Ricky Greenwald (ISBN:978 94 014 0652 9) en het voorafgaand gelezen hebben.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door NIP/NVO, NVvP en Vereniging EMDR Nederland. Accreditatie zal worden aangevraagd bij SKJ.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans wordt ons scholingsaanbod goedgekeurd.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid

De Algemene voorwaarden zijn op deze training van toepassing.