KINGS (voorheen MASTR protocol)

Kind in Gezond Systeem (KINGS)

Over KINGS

KINGS is een gefaseerde behandeling voor kinderen en hun ouders waarbij sprake is van vroegkinderlijk trauma. De kinderen en vaak ook de ouders, die tot onze doelgroep behoren, zijn vaak het slachtoffer geweest van ingrijpende gebeurtenissen zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik en pesten. In deze gezinnen zien we vaak gedragsproblemen bij het kind en hechtingsproblemen tussen de ouder(s) en het kind. Zowel de ouders als het kind voelen zich onveilig in de wereld, hebben weinig zelfvertrouwen en vinden het moeilijk om anderen te vertrouwen. Vanuit traumatisering wordt bij hen een ‘overlevingsmodus’ geactiveerd (Chemtob, Roitblat, Hamada, Carlson & Twentyman, 1988), waardoor zij overgevoelig worden voor mogelijke bedreigingen. Dit kan leiden tot misinterpretaties van sociale signalen, verhoogde arousal, boosheid en ongepaste agressie vanuit zelfbescherming. Dit speelt door in de hechtingsrelatie tussen kind en ouder en in alle andere relaties, en maakt de vaak ernstig verstoorde schoolgang en opvoedsituatie meer begrijpelijk.

De behandeling bestaat uit drie fasen en bevat verschillende elementen zoals Thuisbehandeling met Ondersteuning van Videoanalyse (TOV), Motivation - Adaptive Skills - Trauma Resolution protocol (MASTR), CGT en EMDR, en wordt uitgevoerd door zowel de therapeut als de behandelaren in de behandelsetting.

Over de Training KINGS

In de training wordt aandacht besteed aan kennis over trauma en de rol van gedragsproblemen daarbij. Na literatuurstudie door de deelnemer wordt de kennis getoetst en vindt verdieping plaats door presentaties van de trainers. Vervolgens worden de diverse aspecten van de gefaseerde behandeling doorgenomen en geoefend, bijvoorbeeld: veiligheid en perspectief bieden, motivatietechnieken, afnemen van een traumageschiedenis, oefenen van een ‘toekomstfilm’. 

De stappen in protocollen worden gevolgd en deelnemers leren deze zelfstandig toe te passen. 

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:

  • Aan cliënten uit te leggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden
  • Een systematisch en volledig behandelplan op te stellen voor traumabehandeling
  • Een  trauma(deel)behandeling uit te voeren

Voor wie

Hulpverleners die werkzaam zijn in de jeugdhulp. Kennis van de cognitieve gedragstherapie is gewenst.

Door wie

Caroline Ploeg is geregistreerd als orthopedagoog-generalist, gedragstherapeut VGCt , mindfulnesstrainer en EMDR-therapeut practitioner
Femy Wanders-Mulder is geregistreerd als klinisch psycholoog, psychotherapeut en EMDR-therapeut 
Denise Stelling is geregistreerd als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut i.o. (VGCT) en EMDR practioner i.o. (VEN)

Allen werkzaam bij Accare.

Wanneer in 2018

De training duurt 2,5 dag; 2 dagen aaneengesloten (9.30 - 16.30 uur) en een dagdeel (9.30 - 13.30 uur) twee weken later. De training vindt plaats bij Accare in Assen, Stationsplein 12.

Inschrijfformulier training september 2018
dinsdag 25 september, woensdag 26 september, woensdag 10 oktober (ochtend)

Inschrijven kan tot 4 september '18

Inschrijfformulier training mei 2019
dinsdag 14 mei, woensdag 15 mei, dinsdag 28 mei (ochtend)

Inschrijven kan tot 24 april '19

Inschrijfformulier training november 2019
dinsdag 5 november, woensdag 6 november, dinsdag 19 november (ochtend)

Inschrijven kan tot 15 oktober '19

Kosten

Deelname aan deze training kost € 595,- Bij deze prijs zijn inbegrepen: koffie/thee, lunch en certificaat.

Boek

Deelnemers moeten beschikken over het boek Behandeling van gedragsproblemen, een trauma-georiënteerde benadering van Ricky Greenwald (ISBN:978 94 014 0652 9) en het voorafgaand gelezen hebben.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door NIP/NVO, NVvP en Vereniging EMDR Nederland. Accreditatie zal worden aangevraagd bij SKJ.


Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid

De Algemene voorwaarden zijn op deze training van toepassing.