Training Motiverende Gespreksvoering

Een cliënt wil niet stoppen met middelengebruik, neemt medicatie niet in, komt er niet toe het eetgedrag te verbeteren, gaat in het algemeen moeilijk mee met voorstellen van de therapeut… Vaak heb je een idee wat de cliënt zou kunnen doen om gezonder te leven en/of adequate therapiedoelen te bereiken, maar soms lukt het niet de cliënt te motiveren om gedrag te veranderen.

Motiverende Gespreksvoering is een doelgerichte gespreksmethode waarbij de motivatie voor gedragsverandering wordt versterkt en waarbij de therapeutische relatie optimaal blijft. Uit (inter)nationaal onderzoek blijkt dat motiverende gesprekvoering bewezen effectief is bij verschillende doelgroepen.

In de tweedaagse training Motiverende Gespreksvoering leer je de gespreksvaardigheden die kunnen helpen om de motivatie tot gedragsverandering bij cliënten te versterken. Spirit en processen van motiverende gespreksvoering worden besproken en basisvaardigheden geoefend. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het omgaan met weerstand en het herkennen, uitlokken en reageren op verandertaal.
Tijdens de training wordt interactief gewerkt en worden theorie en oefening regelmatig afgewisseld.

Voor wie

De training is bedoeld voor gedragswetenschappers, therapeuten, psychiaters, HBO-behandelaars.

Inschrijven

De training is op dit moment niet gepland, we verwachten deze begin 2020 weer aan te bieden. Heeft u interesse de training te volgen, geef het door via dit interesseformulier. U krijgt dan bericht wanneer de planning bekend is.

Literatuur

Voorafgaand aan dag 1 moet men deel 1, deel 2 en deel 3 (blz. 17-159) bestuderen uit het boek:
William R. Miller, Stephen Rollnick: Motiverende Gespreksvoering, derde editie, mensen helpen veranderen. Uitgeverij: Ekklesia, 2014. ISBN 9789075569704.

Praktisch

Er is accreditatie aangevraagd bij: NIP/NVO en VGCt.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.