Training Motiverende Gespreksvoering

Een cliënt wil niet stoppen met middelengebruik, neemt medicatie niet in, komt er niet toe het eetgedrag te verbeteren, gaat in het algemeen moeilijk mee met voorstellen van de therapeut… Vaak heb je een idee wat de cliënt zou kunnen doen om gezonder te leven en/of adequate therapiedoelen te bereiken, maar soms lukt het niet de cliënt te motiveren om gedrag te veranderen.

Motiverende Gespreksvoering is een doelgerichte gespreksmethode waarbij de motivatie voor gedragsverandering wordt versterkt en waarbij de therapeutische relatie optimaal blijft. Uit (inter)nationaal onderzoek blijkt dat motiverende gesprekvoering bewezen effectief is bij verschillende doelgroepen.

In de tweedaagse training Motiverende Gespreksvoering leer je de gespreksvaardigheden die kunnen helpen om de motivatie tot gedragsverandering bij cliënten te versterken. Spirit en processen van motiverende gespreksvoering worden besproken en basisvaardigheden geoefend. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het omgaan met weerstand en het herkennen, uitlokken en reageren op verandertaal.
Tijdens de training wordt interactief gewerkt en worden theorie en oefening regelmatig afgewisseld.

Voor wie

De training is bedoeld voor gedragswetenschappers, therapeuten, psychiaters, HBO-behandelaars.

Inschrijven

De kosten voor deze training zijn € 475,- Dit bedrag is inclusief lunch.

Inschrijfformulier voorjaar 2019
Data: 1 februari en 8 maart
Locatie: Accare, Stationsplein 12 in Assen
Trainer: Mirte Heringa

Literatuur

Voorafgaand aan dag 1 moet men deel 1, deel 2 en deel 3 (blz. 17-159) bestuderen uit het boek:
William R. Miller, Stephen Rollnick: Motiverende Gespreksvoering, derde editie, mensen helpen veranderen. Uitgeverij: Ekklesia, 2014. ISBN 9789075569704.

Praktisch

Er wordt accreditatie aangevraagd bij relevante beroepsverenigingen.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans wordt ons scholingsaanbod goedgekeurd.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.