Training Omgaan met Suïcidaal Gedrag

De training Omgaan met Suïcidaal Gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag, aan de hand van de multidisciplinaire richtlijn en oefeningen vanuit de CGt.

De deelnemers trainen basisvaardigheden met betrekking tot het herkennen van suïcidaal gedrag en het uitvoeren van een oriënterend onderzoek. Zij leren suïcidale gedachten bespreekbaar te maken met de jongere en betrokkenen uit diens omgeving, zoals ouders en leerkrachten.

In het theoretische gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Terminologie
  • Kansen op suïcide, risicofactoren en signalen van een dreigende suïcide
  • Systematisch onderzoek van de suïcidaliteit, suïcideinterventieprotocol/systematische risicotaxatie
  • De Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag
  • Bejegening en aanpak van suïcidaal gedrag bij jongeren
  • Suïcide bij specifieke doelgroepen.

In het praktische gedeelte wordt in groepen en interactief geoefend aan de hand van gedragsanalyses.

Voor wie

Psychologen, orthopedagogen, gedragstherapeutisch medewerkers, artsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Inschrijven

De cursusprijs bedraagt € 195,00. Deze prijs is inclusief catering, lesmateriaal en certificaat.

De cursus zal in 2018 weer plaatsvinden, data worden gepubliceerd. Belangstelling voor deelname kan kenbaar gemaakt worden via dit formulier

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ, NVvP, V&V, NIP, NIP/NVO en VSR.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans wordt ons scholingsaanbod goedgekeurd.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.