Begeleiden van Kinderen met Hechtings- en Traumaproblematiek

Als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd herhaaldelijk worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen ontstaat complex trauma. Bij traumatische gebeurtenissen kan gedacht worden aan seksueel misbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld. Complex trauma heeft vaak gevolgen die over het algemeen ernstig zijn, omdat het een negatieve invloed heeft op de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen.

Inhoud training

De tweedaagse training biedt professionals informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van kinderen. Professionals leren hun relatie met de kinderen te benutten om hen nieuwe, herstellende ervaringen aan te bieden.
Hierdoor helpen professionals de kinderen oude gedragspatronen los te laten en hun eigen gedrag te begrijpen. De stress die de kinderen in relaties ervaren zal hierdoor verminderen. Daarnaast kunnen professionals met deze kennis (pleeg)ouders helpen bij de opvoeding van getraumatiseerde kinderen.

De training is zo opgebouwd dat professionals in staat zijn om zelf de noodzakelijke steun te bieden. Zij hoeven daardoor niet per definitie andere gespecialiseerde professionals in te zetten, maar zijn na de training in staat om in te schatten of, en zo ja, wanneer die gespecialiseerde hulp wel nodig is.

Thema's die aan bod komen in de training zijn:

  • Soorten trauma; type 1 en type 2
  • PTSS en reactieve hechtingsstoornissen
  • Effecten van trauma op kinderen
  • Gedrag van het kind begrijpen vanuit trauma
  • Cognitieve therapiemodel (5 G)
  • Reageren op gedrag en emoties van het kind
  • Stabilisatie technieken
  • Veerkracht en verbinding
  • Voorlichting over behandelmogelijkheden
  • Voorlichting over gefaseerde traumabehandeling

Voor de training dient men in bezit te zijn van het boek: Boer, F, R.Lindauer: Kinderpsychologie in praktijk: Trauma bij kinderen (ISBN 9789401400398)

Voor wie

De training is bedoeld voor professionals die werken met kinderen waarbij sprake kan zijn van complex trauma, zoals orthopedagogen, psychologen, pleegzorgmedewerkers, gezinsvoogden en -begeleiders en groepsbegeleiders.

Inschrijven

De cursusprijs voor 2019 bedraagt € 525,- en is inclusief koffie/thee, lunch en certificaat. 

Inschrijfformulier training voorjaar 2019
Data: maandag 25 maart en maandag 8 april 2019
Sluitdatum inschrijven: 25 februari 2019
Locatie: Accare, Stationsplein 12, Assen
Trainers: Hester Baving en Irma Meendering

Voor een latere training (eind 2019/begin 2020) kan interesse kenbaar worden gemaakt via het interesseformulier; we informeren u dan over planning en openstelling inschrijving. 

Accreditatie

Accreditatie aangevraagd bij: NIP/NVO en SKJ.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans wordt ons scholingsaanbod goedgekeurd.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training