Training Veiligheid en gesprekstechnieken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen die te maken hebben (gehad) met de jeugdhulpverlening het gevoel hebben dat ze een pion zijn in het spel van de volwassenen en dat ze geen inspraak hebben over wat er met hen gaat gebeuren. Hulpverleners zijn zich hier niet altijd van bewust en wanneer zij dat wel zijn voelen zij zich onmachtig om te praten met het kind/jongere, zeker over de (on)veiligheid.

Inhoud training

In de training worden onder meer handvatten aangereikt vanuit de Signs of Safety (Approach to child protection casework), de methodiek van Andrew Turnell. De benaderingswijze van Signs of Safety is dat, naast de aanwezige zorgen en risicofactoren die uitgevraagd worden, ook doelbewust met het systeem gezocht wordt naar positieve krachten in het gezin die de veiligheid voor het kind/kinderen vergroten.

Binnen de Signs of Safety benadering is vanaf 2005 gewerkt aan de ontwikkeling van gereedschappen en het beschrijven van processen om de kinderen/jongeren meer te betrekken bij het in kaart brengen van hun situatie en het maken van plannen hoe die situatie verbeterd kan worden. Deze gereedschappen (waaronder de Drie Huizen) zijn bij uitstek geschikt om te praten over de (on)veiligheid. Deze 2 dagen zijn een verdieping in het voeren van uitdagende gesprekken over (on)veiligheid.

Verplicht te lezen boek: Als er ‘niets aan de hand’ is. Auteur: S. E. Essex Techn. College & Andrew Turnell Co-auteur: Essex, Susie. Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum Andrew Turnell en Sussie Essex. ISBN 9789031379866.
Klik hier voor literatuuroverzicht.

Voor wie

Jeudgzorgwerkers, hbo-agogen, gedragswetenschappers, psychiaters en verpleegkudigen(specialisten)

Inschrijven

De kosten voor deze tweedaagse training zijn € 445,- bij deze prijs zijn inbegrepen: koffie/thee, lunch, reader en certificaat.

Er staat geen training gepland. Belangstelling voor de training kan kenbaar gemaakt worden via dit formulier.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij NIP/NVO, NVvP, SKJ en de SRVB.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen. Doorgaans wordt ons scholingsaanbod goedgekeurd.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.