Training WISC-V

In deze training wordt uitleg gegeven over de nieuw ontwikkelde intelligentietest, de WISC-V. Ter voorbereiding wordt een video bekeken waarin de theoretische achtergrond besproken wordt. Aan de hand van een presentatie worden de nieuwe subtests, belangrijkste verschillen met de WISC-III en aandachtspunten doorgenomen. Er wordt geoefend met de afname, scoring en interpretatie.

Aan het eind van deze korte eendaagse training zijn de deelnemers in staat de WISC-V af te nemen.

Voor wie

De training is bedoeld voor behandelaren die graag getraind worden in het afnemen van deze intelligentietest. Deelnemers moeten enige ervaring hebben met het afnemen van andere (intelligentie)tests, zoals de WISC-III, de WAIS-IV of de WPPSI-III.

Inschrijven

Deelname kost € 275,- per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie en thee, bewijs van deelname en materiaal dat tijdens de training gebruikt wordt. Deelnemers van Accare krijgen een korting op dit tarief.

Inschrijfformulier najaar 2019
Datum: 7 november 2019
Tijden: 10.00-16.00 uur
Sluitdatum inschrijving: 21 oktober 2019
Locatie: Accare, Stationsplein 12, Assen 
Trainers: Jolinde Spoelstra-Niezink en Anouk Diepman

Inschrijven najaar

Praktisch

Accreditatie is aangevraagd bij: NIP/NVO en SKJ.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Het bewijs van deelname wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid.

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.