GZ-psycholoog

Een gezondheidszorgpsycholoog, ook wel GZ-psycholoog genoemd, is een generalistische professional die inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. De gezondheidszorgpsycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling.

Accare leidt jaarlijks meerdere medewerkers op tot GZ-psycholoog en is daarvoor erkend door opleidingsinstelling PPO.