Kinder- en jeugdpsychiater

Als je ervoor kiest om je opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater bij Accare te volgen, kies je voor een bepaalde visie. Accare ziet kinder- en jeugdpsychiatrie als onderdeel van het hele veld van jeugdhulp.

Voor specialisten én generalisten
Bij Accare kun je zowel aan de slag in de hoog-specialistische academische zorg als in de brede generalistische hulp en advies in wijkteams en op scholen. Ons werk strekt zich uit van consultatie voor het UMCG tot thuisbegeleiding van multiprobleemgezinnen. Van erfelijkheidsonderzoek bij Gilles de la Tourette tot intensieve zorg voor LVG-kinderen met gedragsproblemen.
Accare heeft een grote researchafdeling. We laten onderzoek en (de ontwikkeling van) zorg zo veel mogelijk van elkaar profiteren en delen onze academische kennis met andere organisaties in de zorg voor jeugd.

Maatschappelijke ontwikkeling
Kinder- en jeugdpsychiaters van Accare zijn actief in dit hele spectrum, natuurlijk afgestemd op hun eigen voorkeuren en op  de actuele maatschappelijke situatie. Arts-assistenten in opleiding tot psychiater of tot kinder- en jeugdpsychiater (AIOS) krijgen bij Accare een opleiding die aansluit bij – en geregeld vooruit loopt op – de ontwikkelingen in de jeugdhulp.

Het opleidingstraject
AIOS volgen eerst de basisopleiding (2,5 jaar) bij een instelling voor volwassenpsychiatrie. Daarna volgt twee jaar specialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater bij Accare. De opleiding bestaat uit vier stages van elk zes maanden bij verschillende onderdelen van Accare. Tijdens de stages volg je ongeveer een dag per week onderwijs, waarin o.a. psychopathologie, psychotherapie en het leren interpreteren van wetenschappelijke literatuur aan bod komen. Ook neem je deel aan landelijke onderwijsdagen over specialistische onderwerpen. AIOS kunnen participeren in researchprojecten. Meer informatie over het traject in Noord Nederland vind je o.a. op deze pagina van het UMCG en de website van de NVvP.