Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek en is in staat om toegepast wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en te evalueren. De klinisch psycholoog bezit ook kennis op het terrein van management, beleid en organisatie. Het beroep klinisch psycholoog is opgenomen in de Wet BIG.

Om klinisch psycholoog te worden volgen deelnemers de vierjarige specialistische opleiding tot klinisch psycholoog (differentiatie Kinderen en Jeugd/Adolescenten of Volwassenen/Ouderen) bij een van de zes regionale opleidingsinstellingen en zijn ze werkzaam in een erkende praktijkinstelling zoals Accare.

Klik naar de website van de RINO groep voor meer informatie over differentiatie K&J of naar de website van het Opleidingsinstituut PPO voor meer informatie over differentiatie V&O.