Diagnostische instrumenten voor autismespectrumstoornissen: ADI-R en ADOS

Achtergrond

In de diagnostiek van autismespectrumstoornissen (ASS) bestaan twee gouden-standaardinstrumenten, de Autisme Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) en de Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS). Deze van oorsprong Amerikaanse instrumenten worden wereldwijd en ook in Nederland veel gebruikt. Ze zijn in de VS uitgebreid onderzocht op psychometrische kwaliteiten: hoe betrouwbaar zijn ze, hoe goed meten ze ASS en doen ze dat onafhankelijk van overige factoren als leeftijd, niveau en achtergrond? Voor dergelijk onderzoek zijn grote groepen kinderen nodig. Het is bovendien noodzakelijk dat elk onderzoek ook wordt uitgevoerd in andere groepen en door andere onderzoekers én dat in elk land opnieuw wordt onderzocht of de instrumenten bruikbaar zijn voor de specifieke populatie van dat land.

Het onderzoek

De centrale vraag in ons onderzoek is: hoe valide en betrouwbaar zijn de ADI-R en de ADOS in de diagnostiek van ASS voor kinderen van verschillende leeftijden en van verschillende niveaus van functioneren? Dit onderzoeken we in grote Nederlandse groepen, vaak in samenwerking met het UMC Utrecht en Karakter Nijmegen; nergens anders ter wereld worden zulke grote en aanvullende studies gepubliceerd over de waarde van de ADI-R en ADOS in de praktijk. Soms werken we nog breder samen en bestuderen we gegevens van kinderen uit heel Europa.
Met dit onderzoek, waaronder verschillende deelonderzoeken vallen, willen we vaststellen of de gevonden betrouwbaarheid en validiteit in de Amerikaanse studies ook van toepassing zijn voor de Nederlandse situatie en of aanpassingen in de instrumenten ook passen bij de situatie in ons land.

De resultaten

Uit ons onderzoek naar het gebruik van de ADI-R blijkt onder andere dat dit instrument ook in de diagnostiek van ASS bij jonge kinderen en bij kinderen met een verstandelijke beperking goed te gebruiken is.
Ons onderzoek naar het gebruik van de ADOS wijst bijvoorbeeld uit dat dit instrument zinvol is in de diagnostiek van ASS bij Nederlandse kinderen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar, met of zonder verstandelijke beperking.
Onze onderzoeken naar de ADI-R en de ADOS hebben geleid tot diverse wetenschappelijke publicaties en worden gebruikt in de landelijke trainingen die Accare aanbiedt aan behandelaars. Daarnaast zijn de onderzoekers auteur van de Nederlandse versies van de ADI-R en ADOS. Van de ADOS verschijnt in de zomer van 2013 een herziene versie, de ADOS-2, waarbij de handleiding een hoofdstuk bevat met specifiek Nederlands onderzoek.

De onderzoekers

Dr. Annelies de Bildt (Accare Universitair Centrum), dr. Iris Servatius-Oosterling (Karakter Nijmegen) en dr. Maretha de Jonge (UMC Utrecht).

Meer informatie

Annelies de Bildt, a.de.bildt@accare.nl