AGGRESSOTYPE: Werking van de hersenen bij agressief gedrag

Achtergrond

Sommige kinderen zijn opvliegend, worden snel boos of maken snel dingen kapot. Soms kan agressief gedrag nuttig zijn. Bijvoorbeeld om iets te bereiken of om gevaar te ontwijken. Maar teveel agressie of regelbrekend gedrag, zoals stelen of liegen, kan nadelige gevolgen hebben. Voor het kind zelf, voor het gezin, maar ook voor de maatschappij. Er zijn veel oorzaken van agressief gedrag. Aanleg (onze genen) en omgevingsfactoren spelen beide een rol. Ook zijn er verschillende soorten agressief gedrag: terwijl het ene kind meer emotioneel-agressief  is als reactie op de omgeving, is het andere kind meer vanuit zichzelf agressief om bepaalde doelen te bereiken.

Het onderzoek

Het Aggressotype onderzoek is een grootschalige internationale studie naar de oorzaken van verschillende vormen van agressief gedrag. Bij dit onderzoek zijn tientallen onderzoekers uit 11 landen in Europa betrokken, elk met hun eigen expertise en interesses. Er wordt onder andere gekeken naar de rol van gedragsmatige aspecten, genen, informatieverwerking, (neuro)biologische processen en naar de werking van de hersenen. In Nederland vindt het hersenonderzoek plaats in Groningen en Nijmegen. Het doel van dit onderzoek is om eigenschappen van kinderen en jongeren met agressief gedrag te vergelijken met kinderen en jongeren zonder agressief gedrag.

Aggressotype wil erachter komen waarom sommige kinderen agressief worden en welke kinderen de grootste kans lopen om agressief gedrag te laten zien. Ook wil Aggressotype erachter komen bij welke kinderen het gedrag tot op latere leeftijd blijft bestaan. Op lange termijn kan deze kennis bijdragen aan een betere behandeling van agressief gedrag.

De dataverzameling van het hersenonderzoek bij Accare liep vanaf mei 2016 tot en met juni 2017. In heel Europa zochten wij in totaal 190 kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar met duidelijk agressief gedrag of met een gedragsstoornis, zoals een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD) of een normoverschrijdende gedragsstoornis (ook conduct disorder, CD genoemd). Daarnaast zochten wij ook 110 controlekinderen en adolescenten zonder agressief gedrag en emotionele problemen. Omdat de dataverzameling inmiddels is afgerond is deelname aan het onderzoek helaas niet meer mogelijk.

De resultaten

In 2019 worden de eerste resultaten verwacht.

De onderzoekers

Het onderzoeksteam binnen Accare bestaat uit Prof. Dr. Pieter Hoekstra, kinder- en jeugdpsychiater bij Accare;  Dr. Andrea Dietrich, onderzoekspsycholoog en studiecoördinator; Marieke Messchendorp, psycholoog en Renee Kleine-Deters, psycholoog.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over AGGRESSOTYPE (www.aggressotype.eu) kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers via aggressotype@accare.nl of telefoonnummer 050 - 3681100. In de folder vindt u eveneens meer informatie.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Commissie (FP7 programma) en vindt in meer dan 11 Europese landen en 20 klinische centra plaats. In Nederland is het onderzoek een samenwerking tussen Accare en het Universitair Medisch Centrum Groningen, en Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie, en het Donders Instituut Nijmegen.