Effecten van behandelingen bij jonge kinderen met ADHD-symptomen en gedragsproblemen

Achtergrond

Oudertraining, zoals de ‘Behavioral Parent Training Groningen’ (BPTG) van Accare, is de eerste stap in de behandeling van jonge kinderen met ADHD-symptomen en gedragsproblemen. In een oudertraining leren ouders een aantal gedragstherapeutische vaardigheden waarmee ze lastig gedrag van hun kind kunnen verminderen en gewenst gedrag kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt de kennis van ouders over ADHD en gedragsproblemen vergroot. Als het gedrag van kinderen niet genoeg verbetert na een oudertraining zijn verschillende vervolgbehandelingen mogelijk.

Het onderzoek

In de ‘Study of Treatment of ADHD and behavior problems in Preschool ADHD’ (STAP studie) onderzoeken we twee vervolgbehandelingen bij kinderen tussen 2½ en 6 jaar met symptomen van ADHD en gedragsproblemen, bij wie oudertraining (de eerste stap in de behandeling) niet voldoende effect heeft gehad op de gedragsproblemen.
Dit behandelonderzoek kent twee fasen. In fase 1 krijgen alle kinderen oudertraining en we onderzoeken of er factoren bij ouders en kind zijn die kunnen voorspellen welke gezinnen voldoende hebben aan oudertraining en welke gezinnen niet.
In fase 2 worden die kinderen die onvoldoende hebben gereageerd op de oudertraining per loting toebedeeld aan ofwel Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) ofwel behandeling met het medicijn methylfenidaat. PCIT is een intensieve vorm van (gedrags)therapie waarbij ouders en kind samen in de behandelsessies participeren. Methylfenidaat is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van ADHD bij kinderen vanaf 6 jaar. De werkzaamheid bij jongere kinderen is tot dusver onvoldoende onderzocht.
Beide behandelvormen zijn niet eerder onderling rechtstreeks in een onderzoek vergeleken.

De onderzoekers

Het onderzoek is uitgevoerd door Lianne van der Veen. Projectleiders waren Pieter Hoekstra en Barbara van den Hoofdakker.

Het onderzoek is gefinancierd door ZoNMw.

De resultaten

De bevindingen uit dit onderzoek zijn samengevat in de volgende artikelen:
"Ouder-kind therapie of medicatie bij jonge kinderen met druk en opstandig gedrag?"
"Beoordeling door ouders van het gedrag van jonge kinderen met en zonder ADHD"
"Verandering van druk en opstandig gedrag van jonge kinderen na oudertraining"

Het proefschrift "Preschool children with ADHD symptoms and behavioral problems: informant agreement, treatment, and predictors of treatment outcome" wordt door Lianne van der Veen verdedigd op woensdag 13 juni 2018 om 16.15 uur in het Academiegebouw te Groningen.