Beoordeling door ouders van het gedrag van jonge kinderen met en zonder ADHD

Ouders wordt vaak gevraagd het gedrag van hun kind te scoren op een vragenlijst, bijvoorbeeld voor een onderzoek. Soms komen beide ouders hierbij tot een verschillend oordeel. Deze verschillen kunnen te maken hebben met de “bril” waarmee de ouders kijken. Hierop richtte zich ons onderzoek.

Opzet van het onderzoek

We onderzochten de ouders van 152 kinderen van ruim 2 tot en met 6 jaar oud. Van deze groep waren 72 bij Accare in behandeling in verband met druk en opstandig gedrag. De rest werd nergens voor behandeld bij Accare en vormde de controlegroep .

Eerst keken we in hoeverre de ouders het gedrag van hun kinderen gelijk beoordeelden. Ouders bleken het grotendeels met elkaar eens te zijn. Alleen bij de groep ouders van kinderen in behandeling vonden we een verschil. De moeders uit deze groep beoordeelden het drukke en opstandige gedrag van hun kinderen als ernstiger dan de vaders. Daarnaast vonden we dat de hoeveelheid stress over de opvoeding invloed had op de beoordeling. Als een van beide ouders meer stress ervoer, dan bleek er ook vaker een verschil in beoordeling van het gedrag van hun kind te zijn. Dit gold voor beide groepen.

Toepassing in de praktijk

Ouderlijke stress heeft invloed op de manier waarop ouders een kind met druk en opstandig gedrag beoordelen in een vragenlijst. Behandelaren moeten zich er hiervan bewust zijn.

Referentie

Veen-Mulders, van der, L., Nauta, M. H., Timmerman, M. E., van den Hoofdakker, B. J., & Hoekstra, P. J. (2017). Predictors of discrepancies between fathers and mothers in rating behaviors of preschool children with and without ADHD. European Child & Adolescent Psychiatry, 26(3), 365-376. DOI: 10.1007/s00787-016-0897-3

Meer informatie

Het onderzoek op deze website
Lees meer over het onderzoek op Pubmed (Engels)