Ouder-kind therapie of medicatie bij jonge kinderen met druk en opstandig gedrag?

Ouders van kinderen met druk en opstandig gedrag krijgen vaak een oudertraining. Bij ongeveer de helft van de kinderen verbetert het gedrag daardoor voldoende. Als oudertraining niet genoeg oplevert zijn er twee mogelijke vervolgbehandelingen: medicijnen of ouder-kind interactietherapie. Deze therapie is voor ouders en kind en heeft twee doelen:

  1. verbeteren van het contact tussen ouders en kind
  2. ouders leren hoe ze hun kind beter kunnen laten gehoorzamen.

We weten tot nu toe niet goed welke van de twee het beste werkt. Dit hebben we onderzocht.

Opzet van het onderzoek

We verdeelden 35 kinderen tussen drie en zes jaar met opstandig en druk gedrag over twee groepen. De ene groep kreeg methylfenidaat (ook bekend als Ritalin). Van dit medicijn weten we dat het goed werkt bij oudere kinderen met druk gedrag. De andere groep kinderen kreeg samen met de ouders interactietherapie. Moeders vulden voor en na de behandeling vragenlijsten in. We vergeleken de resultaten van beide behandelingen met elkaar en met een groep van zeventien kinderen die geen van beide behandelingen kregen.

Belangrijkste resultaten

Het opstandige gedrag verbeterde na beide behandelingen, maar kinderen die medicijnen kregen verbeterden duidelijk het meest. De groep kinderen die geen van de twee behandelingen kreeg verbeterde niet.

Toepassing in de praktijk

We kunnen nog niets adviseren aan de praktijk omdat we weinig kinderen in de studie hadden. Daarvoor is meer onderzoek nodig met meer kinderen.

Referentie

Veen-Mulders van der, L., van den Hoofdakker, B. J., Nauta, M. H., Emmelkamp, P., & Hoekstra, P. J. (2018). Methylphenidate Has Superior Efficacy Over Parent–Child Interaction Therapy for Preschool Children with Disruptive Behaviors. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 28(1):66-73. doi: 10.1089/cap.2017.0123.   

Meer informatie

Het onderzoek op deze website
De publicatie van dit artikel op pubmed