Verandering van druk en opstandig gedrag van jonge kinderen na oudertraining

De eerste stap in de behandeling van jonge kinderen met druk en opstandig gedrag is vaak oudertraining. Of oudertraining werkt is vooral onderzocht in onderzoeksinstellingen en niet in gewone behandelcentra. We wilden weten of het gedrag van kinderen na oudertraining ook daar verbetert. Daarnaast wilden we weten of het gedrag van beide ouders en opvoedingsvaardigheden van moeders, ook invloed hadden op het effect van de oudertraining. We onderzochten gevallen waarin ouders:

  • zelf slecht geconcentreerd waren,
  • impulsief of agressief waren,
  • meer alcohol dronken.

Opzet van het onderzoek

Ouders van 68 peuters en kleuters bij wie opstandig en druk gedrag was vastgesteld kregen oudertraining bij Accare. Ouders vulden vragenlijsten in op drie momenten:

  1. bij het eerste contact met de behandelaar (1e meting),
  2. vlak voor de oudertraining (2e meting),
  3. direct daarna (3e meting).

Het gedrag van het kind veranderde niet in de wachtperiode tussen de 1ste en 2e meting. Na de oudertraining zagen de ouders een duidelijke verbetering. Het gedrag van de ouders bleek weinig invloed te hebben op de resultaten bij het kind. De uitzondering hierop vormden moeders van wie de partner veel alcohol dronk en moeders die zichzelf voor oudertraining al goed vonden opvoeden. Deze twee groepen gaven de minste verbetering aan.

Toepassing in de praktijk

Oudertraining in de gewone behandelcentra verbetert het opstandige en drukke gedrag van peuters in kleuters volgens ouders, vooral bij moeders die vooraf aangeven moeite te hebben met de opvoeding van het aangemelde kind.

Meer informatie

Het onderzoek op deze website
Lees meer over het onderzoek op Pubmed (Engels)