EMTICS: welke rol spelen genen, ontstekingsprocessen en stress bij tics bij kinderen?

Achtergrond

Ticstoornissen (zoals het syndroom van Gilles de la Tourette) zijn voor een groot deel genetisch bepaald (erfelijk). De precieze genen die tics veroorzaken moeten echter nog worden ontdekt. Ook het auto-immuunsysteem lijkt betrokken te zijn bij het ontstaan en het verergeren van tics, bijvoorbeeld na keelontstekingen (aanwezigheid van streptokokken van het type A). Deze hypothese is veelbelovend maar nog steeds niet goed genoeg onderbouwd. Daarnaast weten we uit de dagelijkse praktijk dat tics kunnen verergeren bij stress, maar hier is nog maar weinig systematisch onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek

De ‘European Multicentre Tics in Children Study’ (EMTICS) is het eerste grootschalige en langlopende onderzoek naar de rol van genen, ontstekingsprocessen en stress bij het ontstaan en verergeren van tics bij kinderen.
EMTICS bestaat uit twee delen: de beginstudie en de beloopstudie.

In de beginstudie wordt het nieuw ontstaan van tics bij vijfhonderd kinderen (3 – 10 jaar) zonder tics onderzocht. Het gaat hierbij om kinderen die een verhoogd risico hebben op het ontstaan van tics, namelijk kinderen die een broer, zus, vader of moeder met een chronische ticstoornis hebben. Deelname duurt maximaal drie jaar en stopt zodra er tics bij het kind ontstaan.
In de beloopstudie wordt het verloop van tics bij zevenhonderd kinderen en jongeren (3 - 16 jaar) met een chronische ticstoornis onderzocht. Hierbij wordt nagegaan waarom tics verergeren en welke rol genen, ontstekingsprocessen en stress hierbij spelen. Deelname in de beloopstudie duurt maximaal achttien maanden.

Bij beide deelonderzoeken worden het kind en zijn/haar ouders iedere vier maanden uitgenodigd voor een bezoek bij de onderzoekers. Bij het kind worden dan bloed, keeluitstrijkjes en plukjes haar verzameld. Informatie over de tics, ontstekingen en stress wordt daarnaast ook verzameld door het invullen van vragenlijsten en een weekdagboek, en in viermaandelijkse telefonische interviews.

De resultaten

Het onderzoek is gestart in 2013 en afgesloten in 2018. Vanaf 2019 worden de eerste resultaten verwacht.

De onderzoekers

Het onderzoeksteam bestaat uit Prof. dr. Pieter Hoekstra, kinder- en jeugdpsychiater bij Accare en Europese hoofdcoördinator van EMTICS en Dr. Andrea Dietrich, onderzoekspsycholoog.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het EMTICS onderzoek (www.emtics.eu) kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers via p.hoekstra@accare.nl, a.dietrich@accare.nl  of telefoonnummer 050 - 3681100.
In de folder vindt u eveneens meer informatie.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Commissie (FP7 programma) en vindt in meer dan 25 Europese landen tegelijkertijd plaats. Het onderzoek is een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Accare.