Taalontwikkeling bij kinderen met ASS en kinderen met ADHD

Achtergrond

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en kinderen met ADHD hebben soms problemen met het spreken of begrijpen van taal.

Het onderzoek

Het Vici Taalonderzoek is erop gericht meer inzicht te krijgen in de taal van kinderen (tot 13 jaar) met ASS of ADHD en in de manieren waarop hun taal afwijkt van die van kinderen zonder problemen in hun ontwikkeling. Verder willen we kijken hoe het spreken en het begrijpen van de taal zich bij deze kinderen tot elkaar verhouden. Ook kijken we naar verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de taalontwikkeling, zoals het rekening houden met de gesprekspartner, het kunnen loslaten van het eigen verhaal en het kunnen inleven in wat de ander denkt.
Meer kennis over de taalontwikkeling kan helpen om problemen al in een vroeg stadium te ontdekken. Inzicht in de verschillen tussen de taalontwikkeling van kinderen met ASS en ADHD en die van kinderen zonder deze ontwikkelingsproblemen kan de hulpverlening en ondersteuning, bijvoorbeeld op school, efficiënter maken.

De resultaten

130 kinderen en hun ouders hebben meegedaan aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek leest u op deze webpagina.

Dit taalonderzoek is onderdeel van een groot taalonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen dit grote onderzoek wordt bij peuters, kleuters en kinderen tot en met 12 jaar onderzocht hoe goed zij taal spreken (taalproductie) en begrijpen (taalbegrip). Verder wordt er gekeken op welke punten het taalbegrip voorloopt op de taalproductie of andersom.