TakeCare: zorgpatronen en lange-termijnuitkomsten in de jeugdhulpverlening

Achtergrond

TakeCare is onderdeel van de Academische Werkplaats C4Youth. Hierin werken onder andere Accare, Bureau Jeugdzorg, Elker, GGD Groningen en Jonx|Lentis via onderzoek en kenniscirculatie samen aan verbetering van het functioneren van de keten van jeugdhulpverlening.

Het onderzoek

TakeCare is een meerjarig onderzoek naar de effectiviteit  van hulpverlening voor kinderen en jongeren bij hun sociale en emotionele ontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp voor het beter leren omgaan met moeilijke situaties thuis of op school of om hulp bij een aandoening.

Ruim tweeduizend kinderen tussen 4 en 18 jaar worden drie jaar lang gevolgd op hun pad door de jeugdhulpverlening. Behalve de jongeren zelf worden ook hun ouders en hulpverleners bij het onderzoek betrokken. Met dit onderzoek worden vragen beantwoord als: Via welke route komen kinderen bij hulpverleners terecht? Wat gebeurt er precies in het hulpverleningstraject? Hoe wordt er gecommuniceerd? Wat is het effect van hulpverlening, ook op lange termijn?

De resultaten

Het onderzoek is gestart in 2011 en loopt tot 2016. Inmiddels zijn er al diverse deelonderzoeken afgerond. Publicaties en resultaten zijn te vinden op c4youth.

De onderzoekers

Hoofdonderzoekers zijn prof. dr. S.A. Reijneveld (UMCG, Gezondheidswetenschappen) en prof. dr. E.J. Knorth (RuG, Orthopedagogiek). Vanuit Accare is dr. P. Hoekstra betrokken als adviseur.

Meer informatie

www.c4youth.nl of via contactpersoon dr. E. Noordik of drs. V. Verhage, c4youth@umcg.nl of (050) 363 65 04.