Waardoor en hoe verschillen de hersenen van mensen met ADHD met die van anderen?

Achtergrond

In het NeuroIMAGE project is van een groot aantal mensen met ADHD informatie verzameld over het algemene functioneren en de levensstijl. Ook is er genetisch materiaal afgenomen en zijn er hersenscans gemaakt.

Het onderzoek

Voor het onderzoek worden de data van het NeuroIMAGE project gebruikt om te kijken hoe de hersenen van mensen met ADHD verschillen van die van gezonde mensen, en welke factoren daarop van invloed zijn.
De centrale vragen in het onderzoek zijn:

  • Hoe hangen bepaalde genen en omgevingsfactoren samen met afwijkingen in de hersenen? De focus ligt daarbij vooral op het vinden van zogenaamde gen-omgevingsinteracties, waarbij het effect van de ene factor afhankelijk is van de aanwezigheid van de andere factor. Een beter begrip van het effect van genen, omgevingsfactoren en hun interactie kan leiden tot nieuwe mogelijkheden voor interventie.
  • Welke verschillen bestaan er tussen de hersens van mensen met ADHD en mensen die daarnaast ook angst- en depressiesymptomen hebben? Deze comorbiditeit komt vaak voor en deze groep mensen verschilt op belangrijke vlakken van ADHD’ers zonder zulke symptomen, zoals hun reactie op ADHD-medicatie. In het onderzoek wordt gezocht naar de neurale basis voor deze verschillen. De hoop is dat de kennis die voortvloeit uit dit onderzoek zal helpen bij het verbeteren van de behandeling van mensen met comorbide aandoeningen.

De resultaten

De bevindingen uit dit onderzoek zijn terug te vinden in de online dissertatie:

Meer informatie

De onderzoeker is Dennis van der Meer, onder begeleiding van Dr. Pieter Hoekstra en Dr. Catharina Hartman.