Lopende onderzoeken

Hier vindt u een overzicht van onderzoeken waarbij Accare betrokken is en die op dit moment uitgevoerd worden.

ADHD

ASS (autismespectrumstoornissen)

Angst

Depressie

Eetstoornissen

Tics

Trauma

Overig