ADHD@HOME: Werkt thuisbehandeling bij kinderen met ADHD

Achtergrond

Zoals de landelijke richtlijn (zie www.ggzrichtlijnen.nl) voorschrijft, bestaat de behandeling van kinderen met ADHD vaak uit het volgen van een poliklinische oudertraining door ouders en/of het voorschrijven van medicatie aan kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen van deze behandelvormen goed opknappen. Er is echter ook een groep kinderen bij wie oudertraining en medicatie onvoldoende werken. Het is bij die kinderen gebruikelijk om thuisbehandeling te starten. Er komt dan een behandelaar bij het gezin thuis om samen met ouder(s) en het kind te werken aan de behandeling van het kind.

Het onderzoek

Binnen Accare Universitair Centrum zijn twee vormen van thuisbehandeling bekend. Het doel van het ADHD@HOME project is de werkzaamheid van thuisbehandeling bij kinderen met ADHD te onderzoeken. Dit doen we in samenwerking met verschillende poliklinieken van Accare en GGZ In de Bres. De centrale vraagstelling is: Werkt thuisbehandeling bij kinderen met ADHD? Verder willen we ook op de volgende vragen antwoord krijgen: Welke verandering in het kind zien we direct na de behandeling en welke als de behandeling al langere tijd gestopt is? Of zijn ouders het ouderschap anders gaan invullen en zijn ze het ouderschap anders gaan beleven? Maar ook: Welke van de twee vormen van thuisbehandeling werkt bij welke gezinnen beter?

Dit onderzoeken we door drie groepen met elkaar te vergelijken: de eerste groep krijgt de eerste vorm van thuisbehandeling, de tweede groep de tweede vorm van thuisbehandeling en de derde groep start na een periode van vier maanden met thuisbehandeling. Deze laatste groep krijgt tijdens deze vier maanden natuurlijk wel alle andere benodigde zorg (met uitzondering van thuisbehandeling). Deze laatste groep helpt ons met het beantwoorden van de vraag of thuisbehandeling nu een meerwaarde heeft ten opzichte van alle andere zorg.
Door loting wordt bepaald in welke groep de kinderen komen. Voor, tijdens en na de behandeling of de wachtperiode vinden er vooral met ouder(s) metingen plaats, die thuis plaatsvinden. We nemen bijvoorbeeld vragenlijsten en interviews af.

De resultaten

We zijn tot en met december 2014 op zoek naar kinderen met de diagnose ADHD in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (basisschoolgaand) en hun ouder(s). We hopen eind 2015 de eerste resultaten van de studie te kunnen presenteren.

Meer informatie

Denkt u in aanmerking te komen voor het project ADHD@HOME of wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker Ellen Nobel, telefoon (050) 368 11 00 of e-mail: adhd.home@accare.nl.

Er zijn diverse nieuwsbrieven verschenen over het onderzoek. Die kunt u hier lezen: nummer 1 voor cliënten, nummer 1 voor instellingen, nummer 2 voor cliënten en instellingen.