ARFID: het in kaart brengen van deze nieuwe DSM-5 diagnose

Achtergrond

Over kinderen met Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) is nog weinig bekend, omdat deze classificatie pas recent is opgenomen in de DSM-5. Ons doel is te weten komen hoe deze cliëntgroep eruitziet en welke factoren samenhangen met problemen rondom eten. Uiteindelijk willen we hiermee de behandeling verbeteren.

Het onderzoek

Onderzocht wordt welke kindfactoren, omgevingsfactoren en ouderfactoren hangen samen met de eetproblemen die horen bij ARFID.

Het onderzoek bestaat uit een diagnostisch interview dat standaard wordt afgenomen bij diagnostiek naar ARFID en aanvullend een korte online vragenlijst bij ouders en kind. Het interview geeft zicht op de kenmerken die horen bij ARFID en de somatische achtergrond van het kind. De online vragenlijst zal inzicht geven in factoren die mogelijk een rol kunnen spelen in het ontstaan en in stand houden van de problematiek. Hierbij worden kindfactoren, omgevingsfactoren en ouderfactoren onderscheiden.

De resultaten

Het onderzoek is eind 2018 gestart en zal langere tijd doorlopen. Eerste resultaten worden verwacht in 2020.

De onderzoekers

Thomas de Lang MSc, onderzoeksmedewerker
Dr. Renate Neimeijer, onderzoeker en GZ-psycholoog in opleiding tot specialist
Dr. Klaske Glashouwer, onderzoekscoördinator Voedingsstoornissen, Eetstoornissen en Obesitas, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt
Prof. Dr. Sandra Mulkens, hoogleraar en klinisch psycholoog / psychotherapeut (Universiteit Maastricht / SeysCentra)

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een email naar t.de.lang@accare.nl of r.neimeijer@accare.nl