Automatische processen bij eetstoornissen en/of obesitas

Achtergrond

Eetstoornissen behoren tot de ernstigste psychiatrische stoornissen. In samenwerking met de faculteit Psychologie van de RUG doet Accare Centrum voor Eetstoornissen wetenschappelijk onderzoek om beter te begrijpen hoe eetstoornissen ontstaan en waarom er na behandeling vaak terugval plaatsvindt.

Het onderzoek

Dit onderzoek bekijkt of automatische processen, dat wil zeggen processen waar je geen invloed op hebt, anders verlopen bij jongeren met eetstoornissen dan bij leeftijdsgenoten zonder eetproblemen. Richten jongeren met eetstoornissen hun aandacht bijvoorbeeld onbewust anders dan jongeren zonder eetstoornis? Spelen automatische processen een rol bij het aansturen van vestoord eetgedrag?

Dit onderzoek is geïnspireerd door onderzoek naar verslaving, waaruit is gebleken dat aandachtsprocessen en automatische neigingen een belangrijke rol spelen in verslavingsgedrag.

In het onderzoek vullen jongeren vragenlijsten in en voeren ze computertaken uit waarbij ze moeten reageren op plaatjes van voedsel. Ze doen dit opnieuw na een jaar en na drie jaar. Als het inderdaad zo is dat jongeren met eetstoornissen anders reageren dan gezonde leeftijdsgenoten, dan kan dit helpen verklaren waardoor eetstoornissen blijven bestaan en op termijn wellicht helpen de behandeling te verbeteren.

Resultaten

Uit eerste resultaten blijkt dat automatische processen bij jongeren met een eetstoornis inderdaad anders lopen bij jongeren zonder eetstoornis. Het onderzoek loopt tot 2017.

De onderzoekers

Renate Neimeijer, promovendu, Accare Centrum voor Eetstoornissen en Rijksuniversiteit Groningen
Peter de Jong, hoofdonderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Renate Neimeijer, r.neimeijer@accare.nl. Of kijk op de website van de Academische Werkplaats - Kennislijn Voedingsstoornissen, eetstoornissen en obesitas