Behandeling van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Dit promotieonderzoek richt zich op de ontwikkeling van een gevalideerde vragenlijst voor PTSS en een onderbouwde traumabehandeling voor mensen met een verstandelijke beperking.

  1. Hoe manifesteert een posttraumatische stress stoornis (PTSS) zich bij kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid?
    Onderzoeksgroep: kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar met een IQ tussen 50 en 85, die zijn aangemeld bij een poli voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Accare in Overijssel, én hun ouders.
  2. Is Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) een effectieve behandelmethode voor PTSS bij kinderen en jongeren met een lichte VB of zwakbegaafdheid?

Er wordt gebruik gemaakt van een multiple baseline design over personen met een controlegroep. Het onderzoek vindt plaats op de psychiatrische polikliniek van Accare in Deventer. Acht cliënten in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met een IQ van minimaal 50 en maximaal 85, die voldoen aan de criteria van een PTSS, worden at random toegewezen aan een behandeling van 4 sessies EMDR (4 cliënten) of aan TAU (4 cliënten). Bij elke cliënt worden de PTSS symptomen 11 keer gemeten verspreid over de periode vóór, tijdens en na de behandeling en na 6 weken follow-up.