De rol van beloning en straf bij verstoord eetgedrag

Achtergrond

Eetstoornissen behoren tot de meest ernstige psychiatrische stoornissen. Accare Centrum voor Eetstoornissen doet wetenschappelijk onderzoek om beter te begrijpen hoe eetstoornissen ontstaan en waarom er na behandeling vaak terugval plaatsvindt.
Vanuit eerder onderzoek zijn er aanwijzingen dat jongeren met eetstoornissen anders reageren op belonende en straffende prikkels uit de omgeving. Dit zou kunnen samenhangen met hun verstoorde eetgedrag.

Het onderzoek

Dit onderzoek bekijkt of jongeren met eetstoornissen (anorexia nervosa en obesitas) verschillen van leeftijdsgenoten wat betreft hun gevoeligheid voor beloning en voor straf. Daarnaast wordt gekeken worden of deze gevoeligheden samenhangen met het verloop van de behandeling.
In het onderzoek vullen jongeren vragenlijsten in en voeren ze computertaken uit. Ze doen dit aan het begin van de behandeling en ongeveer een jaar later. Zo kunnen we in kaart brengen of de gevoeligheid voor beloning en straf inderdaad anders is bij jongeren met een eetstoornis, of deze gevoeligheid verandert tijdens de behandeling en of dat samenhangt met de effectiviteit van de behandeling.

Resultaten

Het onderzoek is gestart in 2015 en de voormetingen bij anorexiapatiënten zijn in mei 2017 afgerond. Na een jaar doen we nog een meting bij deze groep. Dit zal dus in mei 2018 afgerond zijn. Het onderzoek bij obesitaspatiënten loopt door tot mei 2018. Bij deze groep doen we geen extra meting na een jaar.

De onderzoekers

Nienke Jonker, MSc.

Promovendus

Rijksuniversiteit Groningen

Dr. Klaske Glashouwer

Onderzoekscoördinator & GZ-psycholoog

Accare centrum voor eetstoornissen & Rijksuniversiteit Groningen

Dr. Brian Ostafin

Onderzoeker

Rijksuniversiteit Groningen

Prof. Peter de Jong

Hoofdonderzoeker

Rijksuniversiteit Groningen

 

Meer informatie

Wanneer u meer informatie over het onderzoek wilt kunt u een mailtje sturen naar n.c.jonker@rug.nl. Of kijk op de website van de Academische Werkplaats - Kennislijn Voedingsstoornissen, eetstoornissen en obesitas