De rol van beloning en straf bij verstoord eetgedrag

Achtergrond

Eetstoornissen behoren tot de meest ernstige psychiatrische stoornissen. Accare Centrum voor Eetstoornissen doet wetenschappelijk onderzoek om beter te begrijpen hoe eetstoornissen ontstaan en waarom er na behandeling vaak terugval plaatsvindt.
Vanuit eerder onderzoek zijn er aanwijzingen dat jongeren met eetstoornissen anders reageren op belonende en straffende prikkels uit de omgeving. Dit zou kunnen samenhangen met hun verstoorde eetgedrag.

Het onderzoek

Dit onderzoek bekijkt of jongeren met eetstoornissen (anorexia nervosa en obesitas) verschillen van leeftijdsgenoten wat betreft hun gevoeligheid voor beloning en voor straf. Daarnaast wordt gekeken worden of deze gevoeligheden samenhangen met het verloop van de behandeling.
In het onderzoek vullen jongeren vragenlijsten in en voeren ze computertaken uit. Ze doen dit aan het begin van de behandeling en ongeveer een jaar later. Zo kunnen we in kaart brengen of de gevoeligheid voor beloning en straf inderdaad anders is bij jongeren met een eetstoornis, of deze gevoeligheid verandert tijdens de behandeling en of dat samenhangt met de effectiviteit van de behandeling.

Resultaten

Het onderzoek is gestart in 2015 en dataverzameling is afgerond. De verwerking gebeurt in 2018 en 2019.

De onderzoekers

Nienke Jonker MSc., promovendus (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Klaske Glashouwer, onderzoekscoördinator Voedingsstoornissen, Eetstoornissen en Obesitas, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt
Dr. Brian Ostafin, onderzoeker (Rijksuniversiteit Groningen)
Prof. Dr. Peter de Jong, hoogleraar experimentele psychopathologie (Rijksuniversiteit Groningen)

Meer informatie

Wanneer u meer informatie over het onderzoek wilt kunt u een mailtje sturen naar n.c.jonker@rug.nl. Of kijk op de website van de Academische Werkplaats - Kennislijn Voedingsstoornissen, eetstoornissen en obesitas