Blij dat ik schrijf: een eerste studie naar de invloed van schrijven op je humeur

Achtergrond

In dit onderzoek zijn we benieuwd naar de invloed van schrijven op hoe je in je vel zit. Als iemand meedoet, vragen we enkele korte schrijfopdrachten te doen. Doordat meerdere jongeren dit zullen doen, kunnen we te weten komen of zulke schrijfopdrachten een positieve invloed hebben op hoe jongeren met een eetstoornis zich voelen. Het doel is om hier de behandeling van eetstoornissen in de toekomst verder mee te verbeteren. In totaal zoeken we 96 meisjes die mee willen doen aan dit onderzoek.

Het onderzoek

In het onderzoek wordt bekeken of de schrijfopdrachten een positieve invloed bij jongeren met een eetstoornis hebben.

Het onderzoek wordt individueel afgenomen bij Accare en bestaat uit korte vragenlijsten en korte schrijfopdrachten achter de computer. De vragenlijsten gaan onder andere over hoe je je voelt en hoe jij over je lichaam denkt. De schrijfopdrachten gaan over dingen die je met je lichaam kunt doen en het waarnemen en beschrijven van details. In totaal duurt het invullen van de vragenlijsten en het maken van de opdrachten ongeveer 75 minuten. Als dank voor deelname ontvangt de jongere na afloop een bioscoopbon ter waarde van €7,50. Als de jongere dat leuk vindt, kan ze na afloop van het onderzoek kiezen om thuis nog 3 online sessies volgen van de schrijfopdrachten.

De resultaten

Het onderzoek start eind 2018. De eerste resultaten worden verwacht begin 2020.

De onderzoekers

Thomas de Lang MSc, onderzoeksmedewerker
Dr. Klaske Glashouwer, onderzoekscoördinator Voedingsstoornissen, Eetstoornissen en Obesitas, GZ-psycholoog en oognitief gedragstherapeut VGCt
Dr. Jessica Alleva, Universitair docent (Universiteit Maastricht)

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een email naar t.de.lang@accare.nl of k.glashouwer@accare.nl