Invloed van inlevingsproblemen op communicatie en taalontwikkeling van kinderen met ASS

Achtergrond

Waar ligt de sleutel op het plaatje: voor of achter de steen? Van ons uit gezien ligt de sleutel voor de steen. Maar wanneer we ons verplaatsen in de piraat en de situatie bekijken vanuit de piraat, ligt de sleutel achter de steen. Voor een kind is dit lastig. Het betekent namelijk dat voor het begrip van voorzetsels, zoals voor of achter, een kind rekening moet houden met wat hij zelf ziet en wat een ander persoon ziet. Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben moeite zich te verplaatsen in een ander persoon. Ze kunnen zich moeilijk inleven in wat een ander denkt, ziet, weet of voelt.

Het onderzoek

In dit onderzoek wordt gekeken welke invloed  deze inlevingsproblemen hebben op de communicatie en taalontwikkeling van kinderen met ASS. Kinderen die meedoen komen samen met één van hun ouders een dagje naar de Rijksuniversiteit Groningen in het centrum van de stad. De ouder komt deze dag mee om een paar vragenlijsten in te vullen en een aantal gesprekken te voeren over het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Voor het kind bestaat deze dag voornamelijk uit computertaakjes. De ervaring leert dat de kinderen het  een erg leuke dag vinden!

De resultaten

Het taalonderzoek is in januari 2013 van start gegaan en loopt door tot april 2014. De eerste resultaten worden verwacht in april 2015.

De onderzoeker

Drs. Jessica Overweg (hoofdonderzoeker).

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website.