De lange-termijneffectiviteit van risperidon bij kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking

Achtergrond

Antipsychotica worden vaak en langdurig voorgeschreven bij mensen met een verstandelijke beperking. Antipsychotica worden gebruikt in de behandeling van psychotische stoornissen en schizofrenie, en kunnen daarnaast gebruikt  kortdurend gebruikt worden bij gedragsproblemen zoals hevige agressie of onrust bij mensen met een verstandelijke beperking. Vooral risperidon wordt veel voorgeschreven bij gedragsproblemen, met name bij kinderen en jongeren.

Ondanks verschillende onderzoeken is er nog veel onduidelijk over de korte-termijnwerking van risperidon. Naar de lange-termijneffectiviteit is nog bijna geen onderzoek gedaan. Wel weten we dat risperidon schadelijke bijwerkingen kan hebben en daardoor kan de kwaliteit van leven beïnvloed worden.

Het onderzoek

We onderzoeken de lange-termijneffectiviteit van risperidongebruik bij gedragsproblemen aan kinderen (> 5 jaar), jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (IQ < 70). Dat doen we door middel van een dubbelblind, placebo-gecontroleerd afbouwonderzoek. Deelnemers worden ingedeeld in de afbouwgroep of de controlegroep; in de afbouwgroep wordt de risperidondosis afgebouwd en uiteindelijk door een placebo vervangen.

De deelnemers weten niet tot welke groep ze behoren. Ze krijgen allemaal een vloeibare vorm van het middel. Alle deelnemers starten met fles A, waar risperidon in zit, en gaan stapsgewijs over op fles B, waar of risperidon of een placebo in zit.

Tijdens en dit traject worden het gedrag, de bijwerkingen en de kwaliteit van leven van de deelnemers bijgehouden via  vragenlijsten en kort lichamelijk onderzoek.

De resultaten

Eind 2017 hebben alle deelnemers het hele onderzoek doorlopen.  In totaal doen 25 kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking mee aan het onderzoek. We hopen begin 2018 de eerste resultaten te kunnen presenteren.

Meer informatie

Wilt u meer over het onderzoek weten? Dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker Lotte Ramerman, telefoon: (06) 104 55 375 of email: rispid@accare.nl of lotte.ramerman@ggzdrenthe.nl