De rol van emoties in anorexia nervosa

Achtergrond

In dit onderzoek bekijken we of er verschillen zijn tussen jongeren met anorexia en leeftijdsgenoten zonder eetstoornis in hoe zij omgaan met emoties, bijvoorbeeld in situaties waarin je te maken krijgt met eten, je eigen lijf en je zelf in het algemeen. Als we beter begrijpen hoe jongeren met anorexia nervosa in zulke situaties reageren, kunnen we hier de behandeling ook op aanpassen.

Het onderzoek

In dit onderzoek staat de vraag 'verschillen jongeren met anorexia en leeftijdsgenoten zonder eetstoornis in hoe zij reageren op bepaalde situaties en omgaan met emoties?' centraal.

Bij toestemming, zal er een afspraak worden gemaakt over wanneer de jongere thuis een aantal online vragenlijsten invult. Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijsten zal een onderzoeker bellen om te bespreken wat er verwacht wordt. Het invullen van de vragenlijsten zal één keer ongeveer 45 minuten duren. Na afloop zal de onderzoeker weer bellen om te vragen hoe de jongere de vragenlijsten vond en of hij/zij nog vragen heeft. De vragenlijsten gaan onder andere over eetgedrag; emoties, waaronder walging; en over hoe je over jezelf en je lichaam denkt en met je lichaam omgaat. Als dank voor deelname ontvangt de jongere na afloop een bioscoopbon ter waarde van €7,50.

De resultaten

Het onderzoek is gestart in augustus 2018. We verwachten de eerste resultaten begin 2020.

De onderzoekers

Thomas de Lang MSc, onderzoeksmedewerker
Dr. Klaske Glashouwer, onderzoekscoördinator Voedingsstoornissen, Eetstoornissen en Obesitas, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt
Prof. Dr. Peter de Jong, hoogleraar experimentele psychopathologie (Rijksuniversiteit Groningen)

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een email naar t.de.lang@accare.nl of k.glashouwer@accare.nl.