Doorbreek het ritme van depressie

Achtergrond

Volgens de WHO staat depressie in 2030 in de top 3 van ziektebeelden wereldwijd voor wat betreft het lijden voor het individu en zijn/haar omgeving en voor wat betreft de maatschappelijke kosten die de ziekte met zich meebrengt.

Depressie staat bekend om haar recidiverende karakter: de kans op een terugval bij mensen die hersteld zijn van een depressie is groot, en die kans wordt groter naarmate iemand vaker een depressie heeft gehad. Na één depressieve periode is de kans dat op een terugval 50%, na twee periodes 70% en na drie keer is de kans dat de depressie terugkeert zelfs 90%. Behandeling van depressie moet daarom niet alleen gericht zijn op herstel van depressie maar ook op het voorkomen van terugval.

Het onderzoek

Het onderzoek Doorbreek het ritme van depressie richt zich op herstelde volwassenen die twee of meer depressieve perioden hebben doorgemaakt en die hersteld zijn met behulp van antidepressieve medicatie. In het onderzoek worden drie behandelingen met elkaar vergeleken:

  • Medicatie (antidepressiva)
  • Medicatie (antidepressiva) in combinatie met preventieve cognitieve therapie
  • Preventieve cognitieve therapie (met afbouw antidepressivieve medicatie).

Het onderzoek richt zich zowel op fundamentele processen als op de vraag welke behandeling voor wie het meest (kosten-)effectief is om terugval in depressie te voorkomen.

De resultaten

De eerste promovendus zal naar verwachting eind 2014 promoveren. De definitieve resultaten van de (kosten-)effectiviteitsstudie worden tussen 2015-2017 verwacht.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.doorbreek-depressie.nl of via h.j.elgersma@accare.nl.