Effect van ADHD-medicatie op het zich ontwikkelende brein

Achtergrond

Kinderen met ADHD gebruiken vaak medicijnen, zoals ritalin, concerta of strattera. In veel gevallen helpen deze medicijnen de kinderen om zich beter te kunnen concentreren. Hoewel deze medicijnen al sinds lange tijd worden voorgeschreven aan kinderen, bestaan er nog veel vragen over, zoals:

  • Wat is het effect van ADHD-medicatie op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen met ADHD?
  • Zijn er effecten van medicatie die pas later, bijvoorbeeld in de jonge volwassenheid, aan het licht komen?
  • Wat gebeurt er als kinderen of jongeren met ADHD de medicatie voor een lange periode gebruiken? 

Het onderzoek

In dit onderzoek proberen we deze en andere vragen over medicijngebruik bij kinderen met ADHD te beantwoorden. We maken daarvoor gebruik van gegevens uit een groot lopend onderzoek, dat deels plaatsvindt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meer dan 800 kinderen hebben inmiddels aan dit onderzoek meegedaan. De kinderen en hun ouders hebben neuropsychologische tests gemaakt, DNA afgestaan, vragenlijsten ingevuld, en meegewerkt aan interviews. Daarnaast is er bij de kinderen een MRI-scan van hun hersenen gemaakt, en hebben we van apotheken gedetailleerde informatie gekregen over hun medicijngebruik. Door al deze informatie samen te voegen proberen we een beter beeld te krijgen van de effecten van ADHD-medicatie op het zich ontwikkelende brein.

De resultaten

Dit onderzoek loopt van juli 2012 tot juli 2016. De eerste resultaten worden eind 2013 verwacht.

De onderzoekers

Drs. Lizanne Schweren, Dr. Pieter Hoekstra (hoofdonderzoeker), Dr. Catharina Hartman

Meer informatie

Lizanne Schweren, onderzoeker in opleiding: l.j.s.schweren@umcg.nl
Pieter Hoekstra (hoofdonderzoeker) & Catharina Hartman
www.neuroimage.nl