Effect oxytocine op de empathiebeleving bij mannen met ASS

Achtergrond

Tot de kernproblemen van autismespectrumstoornissen horen sterke beperkingen in het vermogen om de gevoelens van een ander te ervaren (affectieve empathie) en in het vermogen om zich in een ander te verplaatsen door zich een voorstelling te maken van zijn of haar gedachten en gevoelens  (cognitieve empathie). Er is nog geen effectieve behandeling voor deze problemen.
Een hele reeks recente studies laat zien dat het neuropeptide oxytocine bij gezonde personen het aan empathie gerelateerde prosociaal gedrag versterkt. Oxytocine komt in verhoogde mate vrij tijdens de bevalling, vergemakkelijkt de borstvoeding en bevordert de hechting met het kind. Inmiddels is aangetoond dat oxytocine er bij zowel vrouwen als mannen voor zorgt dat we ons opener opstellen in het contact met anderen en dat het de sociale cognitie vergroot. Interessant is om te onderzoeken of ook mensen met een autismespectrumstoornis baat kunnen hebben bij oxytocine.

Het onderzoek

Accare onderzoekt samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen of oxytocine (toegediend door middel van een neusspray) de affectief empathische vermogens van personen met autisme verhoogt. Daartoe vergelijken we een groep autistische mannen met een groep gezonde mannen. Dit doen we in een dubbelblinde placebo-gecontroleerde cross-over trial waarin de proefpersonen oxytocine krijgen toegediend. In deze studie komen dertig gezonde mannen tussen 18 en 30 jaar en dertig even oude autistische mannen twee keer met een tussentijd van een week op onze afdeling om een serie foto’s te bekijken die verschillende gevoelens kunnen oproepen. De ene keer krijgen  zij een neusspray met oxytocine en de andere keer een neusspray met placebo toegediend. Noch de proefpersonen noch de onderzoekers weten op dat moment welk van de twee sprays zij krijgen. Tijdens het bekijken van deze foto’s worden de hersenactiviteit en de hartslag gemeten. Daaruit kan worden afgeleid hoe sterk de proefpersoon op de verschillende foto’s reageert.

De resultaten

Inmiddels is de testreeks met de controlegroep (de gezonde mannen) afgesloten. Het testen van autistische mannen gaat nog het hele jaar 2013 door en zal mogelijk pas in 2014 kunnen worden afgesloten.

Onderzoekers

Dr. Monika Althaus, universitair hoofddocent UMCG, dr. Yvonne  Groen, universitair docent Klinische Neuropsychologie, RUG, drs. Federica Calgagnoli, promovendus Gedragsfysiologie, RUG.

Meer informatie

m.althaus@accare.nl