Hoe effectief is langdurig gebruik van methylfenidaat

Achtergrond

Methylfenidaat, beter bekent onder bijvoorbeeld de merknamen Ritalin en Concerta, is de eerste keus medicamenteuze behandeling voor kinderen met ADHD. De werkzaamheid op de korte termijn (3 maand tot 2 jaar) is goed onderzocht. Echter, over de lange termijn effectiviteit zijn er twijfels terwijl 60% van de kinderen de medicatie na 2 jaar nog steeds gebruikt.

Het onderzoek

In dit onderzoek, met de titel' Methylfenidaat Afbouw Studie bij Kinderen (MASK)' en de onderzoeksvraag: 'Is methylfenidaat nog steeds een effectieve behandeling na 2 jaar gebruik?' namen 94 kinderen en jongeren die de medicatie al langer dan twee jaar gebruikten deel aan het onderzoek. De helft van de kinderen bleef de medicatie gedurende de onderzoeksperiode van zeven weken gebruiken. De andere helft bouwde stapsgewijs af en gebruikte enkele weken een placebo (neppil). Niemand wist in welke groep het kind was ingedeeld. We hebben de twee groepen vergeleken op basis van ADHD symptomen maar we hebben ook individueel gekeken of een kind verslechterde of niet als hij of zij stopte met het slikken van de medicatie.

De onderzoekers

Het onderzoek is onderdeel van een groter promotieonderzoek dat kijkt naar goed gebruik methylfenidaat. Naast dit gerandomiseerde placobo-gecontroleerde afbouwstudie bestaat het onderzoek uit een audit over het voorschrijvingsbeleid en richtlijnnaleving in de kinder- en jeugdpsychiatrie en kindergeneeskunde en een vragenlijst over het voorschrijfbeleid van huisartsen.

Anne-Flore Matthijssen, Msc, promovendus
Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker, begeleider
Dr. Andrea Dietrich, begeleider
Prof. dr. Pieter Hoekstra, projectleider

De resultaten

De eerste resultaten: Uit het onderzoek blijkt dat de groep met kinderen die afbouwde in zijn geheel meer ADHD kenmerken liet zien na zeven weken dan de groep met kinderen die de medicatie bleef gebruiken, zowel in de thuissituatie als de schoolsituatie. Iets wat met name zichtbaar was bij de jongere deelnemers van het onderzoek. Echter, als er niet op groepsniveau gekeken wordt maar naar het individuele kind blijkt dat 60% van de kinderen die afbouwde niet of nauwelijks verslechterde. De komende tijd gaan we ook kijken of het stoppen van de medicatie effect heeft op andere maten zoals kwaliteit van leven, gedragsproblemen of ouderlijke stress.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Flore Matthijssen, promovendus op dit onderzoek, mail a.f.m.matthijssen@umcg.nl,