Hoe effectief is langdurig gebruik van methylfenidaat

Achtergrond

Er worden vaak vragen gesteld bij het medicijngebruik van kinderen met psychische problemen: wordt er niet gemakkelijk medicatie voorgeschreven, is het wel altijd nodig en is hoe effectief is het na langdurig gebruik?

Het onderzoek

In dit onderzoek, met de titel How appropriate is the increasing long term use of methylphenidate?  wordt kritisch bekeken hoe behandelaars met methylfenidaat (zoals Ritalin) omgaan.
Aan de hand van patiëntendossiers wordt onderzocht hoe goed behandelaars de bestaande nationale en internationale richtlijnen volgen, hoe de diagnostiek vormgegeven is, hoe lang de medicatie wordt voorgeschreven, of het medicatiegebruik is ingebed in een breder behandelplan, hoe de medicatiecontroles eruit zien, enz.
In een dubbelblind gecontroleerd patiëntenonderzoek wordt daarnaast bekeken welke effecten langdurig gebruik van  methylfenidaat heeft. Dit gebeurt door bij patiënten die deze medicatie al lang gebruiken, de dosis geleidelijk te verlagen en te onderzoeken wat er dan gebeurt met onder andere het gedrag, maar ook met lichamelijke aspecten zoals gewicht en bloeddruk. Ook wordt onderzocht of er factoren zijn die kunnen voorspellen bij welke kinderen lange-termijngebruik van methylfenidaat wel of niet effectief en veilig is.

De resultaten

Het onderzoek is in november 2013 van start gegaan. De eerste resultaten worden in 2016 verwacht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Flore Matthijssen, promovendus op dit onderzoek, mail a.f.m.matthijssen@umcg.nl,