Elementen van oudertraining bij kinderen met ADHD onderzocht

Achtergrond

Oudertraining is een effectieve en veelgebruikte behandeling om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen. In een oudertraining leren ouders manieren en technieken om het gedrag van hun kind te beïnvloeden. Uit onderzoek weten we dat oudertraining werkt, maar we weten nog niet precies welke onderdelen van oudertraining er voor zorgen dat deze behandeling effectief is. Ook is nog niet onderzocht wat bij welke kinderen en ouders beter of minder goed werkt.

Het onderzoek

In PAINT-P (psychosocial ADHD Interventions – Parenttraining) onderzoeken we de elementen van oudertraining bij ouders van kinderen met ADHD of ADHD-symptomen. Dit doen we bij verschillende poliklinieken van Accare en andere instellingen door heel Nederland. We willen te weten komen welke technieken het beste werken; antecedente technieken of consequente technieken. We hebben een korte ‘stoomcursus’ ontwikkeld. In deze stoomcursus leren ouders technieken om het gewenste gedrag bij hun kind uit te lokken (antecedente technieken) of technieken om het gewenste gedrag van hun kind te bekrachtigen (consequente technieken). Ook onderzoeken we of dit het beste werkt bij kinderen met motivatieproblemen of kinderen die meer moeite hebben met plannen en organiseren. Daarnaast kijken we of motivatie, verwachtingen en competentie van ouders hier invloed op hebben.                      

Om dit te onderzoeken vergelijken we drie groepen met elkaar. Er wordt geloot in welke groep ouders terecht komen; de antecedente stoomcursus, de consequente stoomcursus of een wachttijd van zes weken. Door middel van dagelijkse telefoontjes voor, direct na en een tijdje na de training kijken we of het specifieke probleemgedrag is verminderd. Ook vullen ouders voor, tijdens en na de training online vragenlijsten in.

De resultaten

We zijn tot en met begin 2019 op zoek naar ouders van kinderen met gedragsproblemen (met een diagnose ADHD of ADHD-symptomen) in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, die geen medicatie slikken. We hopen in juni 2019 de eerste resultaten te kunnen presenteren.

Meer informatie

Denkt u in aanmerking te komen voor het PAINT-P onderzoek of wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker Rianne Hornstra, telefoon 06-86886084 of e-mail: r.hornstra@accare.nl.

Ook kunt u kijken op www.paint-studies.nl voor meer informatie over het onderzoek of over de andere PAINT-projecten rondom de psychosociale zorg voor ADHD.