Obesitas in beeld

Achtergrond

Het doel is om meer informatie te verzamelen over de obesitas-behandelingen binnen Accare waarmee we mogelijk de behandeling positief kunnen beïnvloeden. Zo willen we de doelgroep van jongeren met obesitas die bij Accare komt beter in beeld krijgen. Daarnaast vinden we het belangrijk om meer zicht te krijgen op welke factoren een rol spelen in het al dan niet van start gaan of voortijdig beëindigen van een behandeling. Ten slotte zouden we graag meer zicht krijgen op de resultaten van de behandeling.

Het onderzoek

Welke en hoeveel cliënten worden er binnen Accare aangemeld met obesitas en hoeveel doorlopen er vervolgens een volledige behandeling? Welke factoren hangen samen met het voortijdig beëindigen van een behandeling gericht op obesitas? Wat zijn de resultaten van de behandeling?

Behandelaren vullen vragenlijsten in en cliënten zelf hoeven niets te doen. Wel vragen we de cliënt (en eventueel ouders) natuurlijk vooraf om toestemming of zij het goed vinden dat de behandelaar gegevens verzamelt voor het wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten

Het onderzoek is begin 2018 gestart en zal langere tijd doorlopen. Eerste resultaten worden verwacht eind 2019.

De onderzoekers

Thomas de Lang MSc, onderzoeksmedewerker
Drs. Leonie van Ginkel, GZ-psycholoog en supervisor cognitieve gedragstherapie VGCt
Dr. Klaske Glashouwer, onderzoekscoördinator Voedingsstoornissen, Eetstoornissen en Obesitas, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een email naar l.van.ginkel@accare.nl, t.de.lang@accare.nl en k.glashouwer@accare.nl.