antipsychoticagebruik bij kinderen en jongeren: audit

Achtergrond

Er worden vaak vragen gesteld bij het medicijngebruik van kinderen met psychische problemen: wordt er niet gemakkelijk medicatie voorgeschreven, is het wel altijd nodig en is wordt het wel goed genoeg in de gaten gehouden? Antipsychotica worden bij kinderen vaak off-label voorgeschreven, dat betekent dat er uit onderzoek nog onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van deze medicatie. Daarom is het goed extra kritisch te kijken naar het gebruik ervan.

Het onderzoek

Dit onderzoek is een audit (dossieronderzoek), wat betekent er geen patiënten aan het onderzoek meedoen. Wel worden dossiers bekeken van kinderen en jongeren die in 2012 een antipsychoticum hebben gebruikt en daarmee zijn gestart bij Accare. In deze dossiers bekijken we (anoniem) hoe goed behandelaren de bestaande nationale en internationale richtlijnen volgen, hoe de diagnostiek vormgegeven is, hoe lang de medicatie wordt voorgeschreven, of het medicatiegebruik is ingebed in een breder behandelplan, hoe de medicatiecontroles eruit zien, enz. Er worden voor deze audit dossiers van alle locaties van Accare worden gebruikt, maar ook dossiers van Karakter, GGZ Centraal en De Bascule en een aantal kindergeneeskunde-afdelingen in ziekenhuizen verspreid door Nederland.

De resultaten

Het onderzoek is eind 2015 van start gegaan. De eerste resultaten worden in 2017 verwacht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariken Dinnissen, promovendus op dit onderzoek, mail m.dinnissen@umcg.nl.