Onderwijs aan leerlingen met ASS (OLAV)

Achtergrond

OLAV staat voor Onderwijs aan Leerlingen met Autisme: het Versterken van leerkrachten en docenten. Steeds meer leerkrachten en docenten geven les aan leerlingen met autisme. Dit komt door de invoering van passend onderwijs en het stijgende aantal diagnoses. We doen binnen OLAV onderzoek naar leerkrachten en docenten die lesgeven aan leerlingen met autisme. Niet alleen in Nederland, maar ook in Polen, Roemenië en Italië. Wat weten deze leerkrachten van autisme? Wat vinden ze van passend onderwijs? Wat kunnen ze doen in de klas? Misschien beleven leerkrachten dit wel heel anders dan de leerlingen en hun ouders. In Europa zijn deze vragen nog niet beantwoord.

Het onderzoek

In het onderzoek staat de vraag 'wat vinden, doen en weten leerkrachten en docenten die lesgeven aan leerlingen met autisme?' centraal. Daarnaast willen we weten: hoe is dit voor leerlingen met autisme en hun ouders? Verschillen leerkrachten en docenten die al lesgeven van leerkrachten en docenten in opleiding? Kan een e-learning leerkrachten en docenten versterken?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we vragenlijsten gemaakt voor leerkrachten, docenten, leerlingen, ouders en leerkrachten/docenten in opleiding. De leerkrachten en docenten (in opleiding) vullen een vragenlijst in, volgen daarna een e-learning, en vullen vervolgens nog een vragenlijst in. Leerlingen en ouders vullen enkel twee keer een vragenlijst in.

De resultaten

De e-learning die bij dit onderzoek hoort wordt begin 2019 gelanceerd, de eerste vragenlijsten zullen dan worden verspreid. In 2020 verwachten we de eerste resultaten te hebben. We verwachten dat het promotieonderzoek in 2022 afgerond is.

Meer informatie

Dit onderzoek is het promotieonderzoek van Anne Smit, promovendus bij Accare. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via a.smit@accare.nl of 06-86835725.

Meedoen met dit onderzoek

Leerkrachten en docenten kunnen zich inschrijven voor de e-learning via www.teachasd.com. De uitnodiging voor het OLAV-onderzoek volgt dan vanzelf.
Leerkrachten en docenten in opleiding kunnen mailen naar Anne Smit.
Heeft u een kind met autisme dat op dit moment naar school gaat? Dan kunt u of uw kind samen met een leerkracht deelnemen. Mail voor meer informatie naar Anne Smit.

 

Ter promotie van deelname aan het onderzoek wordt op 6 februari 2019 een symposium georganiseerd; meer informatie en inschrijven...