Onderzoek naar de verbetering van lichaamstevredenheid

Achtergrond

Bij het ontwikkelen en in standhouden van eetstoornissen speelt een negatief lichaamsbeeld mogelijk een cruciale rol. Toch zijn we nog niet goed in het verbeteren van een negatief lichaamsbeeld. Het ontwikkelen van nieuwe interventies op dit vlak is dan ook van groot belang. Recent werd ontdekt dat evaluatieve conditionering via een computertraining leidde tot een verbetering van lichaamstevredenheid en algemene zelfwaardering. In deze training leren deelnemers om hun lichaam te associëren met positieve sociale feedback. De training bleek effectief zowel bij studentes zonder eetstoornis die een eenmalige training volgden, als bij vrouwen met een hoog risico op het ontwikkelen van een eetstoornis die meerdere sessies kregen aangeboden. Het doel van dit onderzoek is te bekijken of deze training ook werkzaam is bij jongeren met een eetstoornis.

Het onderzoek

In de training krijgen deelnemers foto’s te zien van zichzelf en anderen. Hun taak is om zo snel mogelijk op deze foto’s te klikken. Deelnemers worden door te loten verdeeld over twee verschillende versies van de training: 6 trainingssessies verdeeld over 3 weken óf 12 trainingssessies verdeeld over 6 weken. Elke trainingssessie duurt ongeveer 5 minuten en vindt online plaats. Vooraf, na afloop van de training, 3 weken na de training en 11 weken na de training vinden er metingen plaats van ruim een half uur. De metingen bestaan uit vragenlijsten over eetstoornis symptomen, lichaamstevredenheid, lichaamsbeeld en zelfwaardering.

Resultaten

De inclusie van het onderzoek is afgerond in februari 2017 en de nametingen lopen door tot de zomer van 2017. We hopen eind 2017 de eerste resultaten van het onderzoek te kunnen presenteren.

De onderzoekers

Dr. Klaske Glashouwer, Accare Kennislijn Eetstoornissen / Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Carolien Martijn, Universiteit Maastricht

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Klaske Glashouwer: k.glashouwer@accare.nl. Of kijk op de website van de Academische Werkplaats - Kennislijn Voedingsstoornissen, eetstoornissen en obesitas