Onderzoek naar online behandelprogramma's voor eetstoornissen Smaakk! (blended) en 100% online

Achtergrond

Binnen Accare maken we gebruik van het blended behandelprogramma Smaakk! Dit programma is speciaal ontwikkeld voor jongeren met een eetstoornis. Blended betekent dat de behandeling deels online en deels face-to-face plaatsvindt. Daarnaast biedt Accare een 100% online behandeling.  Jongeren met eetproblematiek passend bij boulimia nervosa kunnen zich hiervoor aanmelden via www.99gram.nl. Bij beide behandelprogramma’s willen we graag meer zicht krijgen op de doelgroep die meedoet aan de behandelprogramma’s en wat de effecten van de behandeling zijn.

Het onderzoek

Wat zijn de resultaten van online behandelprogramma's voor eetstoornissen die binnen Accare zijn ontwikkeld? Op meerdere plekken in de behandelprogramma’s wordt gemeten hoe het met de jongere gaat. Alle jongeren die deelnemen aan Smaakk! of de 100% online behandeling worden om toestemming gevraagd om deze metingen die voor de behandeling worden gebruikt ook voor onderzoek te mogen gebruiken.

De resultaten

Het verzamelen van gegevens is gestart in januari 2016 en zal langere tijd doorlopen.

De onderzoekers

Drs. Rozemarijn Vos, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, cognitief gedragstherapeut VGCt en hoofdredacteur www.99gram.nl
Dr. Klaske Glashouwer, onderzoekscoördinator Voedingsstoornissen, Eetstoornissen en Obesitas, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt

Meer informatie

Stuur voor meer informatie een email naar r.vos@accare.nl.