Hoe ontwikkelen ADHD-symptomen zich in de loop der tijd

Achtergrond

Jongeren met ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) hebben problemen op het gebied van aandacht, hyperactiviteit en/of impulsiviteit. Door hun drukke en chaotische gedrag functioneren jongeren met ADHD vaak minder goed op school, in het gezin en met andere leeftijdsgenoten. Hierdoor kan de kwaliteit van leven bij jongeren met ADHD ernstig worden aangetast.
Zowel omgevings-  als erfelijkheidsfactoren spelen een rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van ADHD-symptomen. Genen en omgeving beïnvloeden elkaar: soms heeft een bepaalde omgevingsfactor alleen invloed wanneer men een bepaald gen heeft. Dit noemen we gen-omgevingsinteracties.

Het onderzoek

In dit project onderzoeken we of verschillende omgevingsfactoren (zoals opvoeding, persoonlijkheid, stress, roken en/of drinken tijdens de zwangerschap door de moeder) en verschillende genen een rol spelen bij de ontwikkeling van ADHD-symptomen in de loop van de tijd, met name bij jongeren van 11 tot 19 jaar.
Met de kennis die hieruit voortkomt kan de behandeling beter worden afgestemd op het kind en de ouders/verzorgers. Dit onderzoek kan dus helpen bij het ontwikkelen van een effectievere behandeling van ADHD.
De studie maakt deel uit van TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey), waarin 2500 Noord-Nederlandse jongeren sinds 2001 in hun ontwikkeling worden gevolgd.

De resultaten

In april 2014 zijn alle metingen afgerond en kunnen we beginnen met de analyses. Begin 2015 worden de eerste resultaten verwacht.

Onderzoekers

Drs. Djûke Brinksma voert het onderzoek uit onder begeleiding van dr. Andrea Dietrich, dr. Catharina Hartman en prof. dr. Pieter Hoekstra.

Meer informatie

Website: www.trails.nl
Djûke Brinksma: d.brinksma@accare.nl